2 Julai 2022
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman :
PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN)

- RUJUK PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN).

MAKLUMAN TERKINI

MAKLUMAN TERKINI

 

BERKUATKUASA MULAI 1 JULAI 2022, SEMUA SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN SISTEM IPEROLEHAN HENDAKLAH MEMUAT NAIK:

I)         SIJIL-SIJIL YANG DIDAFTARKAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MoF), SIJIL LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI MALAYSIA (CIDB), PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) DAN LAIN-LAIN DOKUMEN BERKAITAN TELAH DISAHKAN BENAR OLEH PENGARAH SYARIKAT/ EKSEKUTIF SYARIKAT/ SETIAUSAHA  SYARIKAT/ KETUA KAMPUNG/ PENGHULU/ PEGAWAI DAERAH ATAU PEGAWAI KERAJAAN KELAS A.

II)            MANAKALA, PENYATA BANK PERLU DISAHKAN BENAR OLEH PIHAK BANK BERKENAAN. 

 


TATACARA PENGHANTARAN TAWARAN

PPUM telah mewajibkan penghantaran tawaran secara atas talian (Online) melalui Sistem iPerolehan sepenuhnya berkuat kuasa serta merta yang melibatkan iklan tawaran yang dikeluarkan mulai 18 Ogos 2020.Oleh yang demikian, urusan penghantaran salinan tawaran yang dilaksanakan sebelum ini turut dihentikan berkuatkuasa serta-merta.


Pengecualian ke atas arahan ini hanya melibatkan perolehan yang dilaksanakan secara manual.


PEMAKLUMAN PELAKSANAAN PROGRAM PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION FOR GROWING ENTREPRENEURS (PROTEGE) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

Sila klik-Lampiran-untuk maklumat lanjut.# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN TIGA BELAS (13) UNIT VENTILATOR, INTENSIVE CARE JENAMA MINDRAY DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/6/2022/2024(14)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601 
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 22-06-2022
Tutup: 08-07-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN SEPULUH (10) UNIT URODYNAMICS EQUIPMENT DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/6/2022/2024(13)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 22-06-2022
Tutup: 08-07-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
3 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN LIMA BELAS (15) UNIT ULTRASOUND SCANNER JENAMA TOSHIBA DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/6/2022/2025(15)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 22-06-2022
Tutup: 08-07-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
4 SEBUT HARGA BAGI PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN ALAT GANTI SATU (1) UNIT PORTABLE ULTRASOUND SCANNER JENAMA SONOSITE DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/6/2022/2023(16)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG 220601 DAN 050101
 
Bidang  : 220601 Dan
050101 
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 22-06-2022
Tutup: 08-07-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
5 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN ENVELOPES

No Rujukan: S/885/6/2022/2025(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Bekalan
Buka: 22-06-2022
Tutup: 08-07-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
6 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA PULUH (20) UNIT PEMAMPAT UDARA DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/6/2022(10)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG 050101 ATAU 130102
 
Bidang  : 050101 Atau
130102 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 22-06-2022
Tutup: 08-07-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN DISPOSABLE SURGICAL DRAPE UNTUK PELBAGAI DISIPLIN PEMBEDAHAN

No Rujukan: T/1121/6/2022/2025(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 30-06-2022
Tutup: 21-07-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN NON STERILE LATEX EXAMINATION GLOVE POWDER FREE AND NITRILE GLOVE

No Rujukan: T/1123/6/2022/2024(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 30-06-2022
Tutup: 21-07-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT BI-PLANE ANGIOGRAPHY SYSTEM SECARA FREE ON BOARD (FOB) ATAU KAEDAH LAIN YANG SEUMPAMANYA TERMASUK TRADE-IN SATU (1) UNIT ANGIOGRAPHY SYSTEM SEDIA ADA DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/6/2022(7)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 6 Julai 2022 (Rabu)
Masa: 10.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat
4) Sijil Kod Bidang Kementerian Kewangan Malaysia
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Peralatan
Buka: 30-06-2022
Tutup: 27-07-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF DAN PENGGANTIAN SISTEM BEKALAN AIR PANAS DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/6/2022(4)

Maklumat Tambahan: GRED G4 DAN KE ATAS, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN M15 ATAU M18

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 05 Julai 2022 (Selasa)
Masa: 10.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat
4) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

*Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PKK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
 
Bidang  :
G4-ME-M18 (Sistem air panas)
G4-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai)
G5-ME-M18 (Sistem air panas)
G5-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai)
G6-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai)
G6-ME-M18 (Sistem air panas)
G7-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai)
G7-ME-M18 (Sistem air panas)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 30-06-2022
Tutup: 21-07-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF SISTEM PENAPISAN AIR BERPUSAT DI TANGKI UTAMA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/6/2022(2)

Maklumat Tambahan: GRED G4, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN M15 ATAU M11

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 22 Jun 2022 (Rabu)
Masa: 10.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
 
Bidang  :
G4-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai)
G4-ME-M11 (Pembinaan dan rawatan khusus)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 17-06-2022
Tutup: 08-07-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT NEUROLOGI

No Rujukan: T/885/6/2022/2025(11)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050201 
050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 550.00
Kategori : Bekalan
Buka: 30-06-2022
Tutup: 21-07-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunTarikh Keterangan Lampiran
April
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 4 2022
Update on: 4/4/2022
Lampiran
March
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 3 2022
Update on: 16/3/2022
Lampiran
February
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 2 2022
Update on: 18/2/2022
Lampiran
January
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 1 2022
Update on: 25/1/2022
Lampiran
March
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 3 2022
Update on: 30/3/2022
Lampiran
February
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 2 2022
Update on: 23/2/2022
Lampiran
January
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 1 2022
Update on: 27/1/2022
Lampiran
December
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 13 2021 - 23122021
Update on: 23/12/2021
Lampiran
November
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 12 2021
Update on: 29/11/2021
Lampiran
October
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 11 2021
Update on: 28/10/2021
Lampiran
September
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 10 2021
Update on: 29/9/2021
Lampiran
August
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 9 2021
Update on: 24/8/2021
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
June
2021
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
June
2021
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)