31 Januari 2023
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman :
PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN)

- RUJUK PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN). PINDAAN 29 SEPTEMBER 2022.

MAKLUMAN TERKINI

MAKLUMAN TERKINI

 

BERKUATKUASA MULAI 1 JULAI 2022, SEMUA SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN SISTEM IPEROLEHAN HENDAKLAH MEMUAT NAIK:

I)         SIJIL-SIJIL YANG DIDAFTARKAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MoF), SIJIL LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI MALAYSIA (CIDB), PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) DAN LAIN-LAIN DOKUMEN BERKAITAN TELAH DISAHKAN BENAR OLEH PENGARAH SYARIKAT/ EKSEKUTIF SYARIKAT/ SETIAUSAHA  SYARIKAT/ KETUA KAMPUNG/ PENGHULU/ PEGAWAI DAERAH ATAU PEGAWAI KERAJAAN KELAS A.

II)            MANAKALA, PENYATA BANK PERLU DISAHKAN BENAR OLEH PIHAK BANK BERKENAAN. 

 


TATACARA PENGHANTARAN TAWARAN

PPUM telah mewajibkan penghantaran tawaran secara atas talian (Online) melalui Sistem iPerolehan sepenuhnya berkuat kuasa serta merta yang melibatkan iklan tawaran yang dikeluarkan mulai 18 Ogos 2020.Oleh yang demikian, urusan penghantaran salinan tawaran yang dilaksanakan sebelum ini turut dihentikan berkuatkuasa serta-merta.


Pengecualian ke atas arahan ini hanya melibatkan perolehan yang dilaksanakan secara manual.


PEMAKLUMAN PELAKSANAAN PROGRAM PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION FOR GROWING ENTREPRENEURS (PROTEGE) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

Sila klik-Lampiran-untuk maklumat lanjut.# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN ALAT GANTI TIGA PULUH (30) UNIT EXPIRATORY CASSETTE BAGI PERALATAN VENTILATOR JENAMA MAQUET DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/1/2023/2024(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601 Atau
050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 19-01-2023
Tutup: 02-02-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA KERJA-KERJA UBAHSUAI BROADCASTING STUDIO DI ARAS 4, BANGUNAN KPSK, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/1/2023(1)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 25 Januari 2023 (10.00 pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G1-B-B04 (Kerja am bangunan)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 19-01-2023
Tutup: 02-02-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang hendak menyertai sebut harga/tender ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dengan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Dokumen sebut harga/tender yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

3. Syarikat adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil -sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam sistem iPerolehan (https://iperolehan.ummc.edu.my) untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga/tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Dokumen sebut harga/tender dijual mulai dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang mengikut tarikh yang ditetapkan dengan harga seperti dinyatakan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

5. Dokumen sebut harga/tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan perlu dihantar dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh dan masa tutup iklan yang dinyatakan.

6. Sampel bagi sebut harga/tender yang berkaitan (jika ada) hendaklah diserahkan di kaunter Jabatan Perolehan dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan dan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

7. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan sebut harga/tender tidak akan dipertimbangkan.
# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN BAGI SISTEM INFORMASI MAKMAL (LIS) BAGI KEGUNAAN DI BAHAGIAN PERUBATAN MAKMAL DAN MAKMAL MIKROBIOLOGI DAN MAKMAL PERUBATAN TRANSFUSI, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN

No Rujukan: T/1053/1/2023/2024(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210103 Atau
210104 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 19-01-2023
Tutup: 09-02-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN SERTA INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN RAPID PCR FOR DETECTION OF RESPIRATORY PANEL VIRUSES WITH SARS-COV-2

No Rujukan: T/921/1/2023/2025(1)

Maklumat Tambahan: Keperluan Lawatan Tapak/ Taklimat Tawaran Dan Demo
 
Bidang  : 060101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 19-01-2023
Tutup: 09-02-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN INVASIVE CARDIOLOGY

No Rujukan: T/897/1/2022/2024(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 19-01-2023
Tutup: 09-02-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL PEMBANGUNAN R&D DAN MENYELENGGARA SISTEM CDS UBAT-UBATAN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/1053/1/2023/2026(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210103 Atau
210104 Atau
210106 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 19-01-2023
Tutup: 09-02-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang hendak menyertai sebut harga/tender ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dengan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Dokumen sebut harga/tender yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

3. Syarikat adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil -sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam sistem iPerolehan (https://iperolehan.ummc.edu.my) untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga/tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Dokumen sebut harga/tender dijual mulai dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang mengikut tarikh yang ditetapkan dengan harga seperti dinyatakan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

5. Dokumen sebut harga/tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan perlu dihantar dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh dan masa tutup iklan yang dinyatakan.

6. Sampel bagi sebut harga/tender yang berkaitan (jika ada) hendaklah diserahkan di kaunter Jabatan Perolehan dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan dan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

7. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan sebut harga/tender tidak akan dipertimbangkan.
Tarikh Keterangan Lampiran
October
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 11 2022 PADA 18 OKTOBER 2022
Update on: 18/10/2022
Lampiran
September
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 10 2022 PADA 15 SEPTEMBER 2022
Update on: 15/9/2022
Lampiran
October
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 9 PADA 26 OKTOBER 2022
Update on: 26/10/2022
Lampiran
September
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 8 PADA 21 SEPTEMBER 2022
Update on: 21/9/2022
Lampiran
July
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 7 PADA 27 JULAI 2022
Update on: 27/7/2022
Lampiran
June
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT JAWATANKUASA BIL 7 PADA 17 JUN 2022
Update on: 17/6/2022
Lampiran
June
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 6 PADA 29 JUN 2022
Update on: 29/6/2022
Lampiran
July
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT JAWATANKUASA BIL 8 PADA 19 JULAI 2022
Update on: 19/7/2022
Lampiran
August
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT JAWATANKUASA BIL 9 PADA 17 OGOS 2022
Update on: 17/8/2022
Lampiran
May
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT JAWATANKUASA BIL 6 PADA 23 MEI 2022
Update on: 23/5/2022
Lampiran
May
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 5 PADA 25 MEI 2022
Update on: 25/5/2022
Lampiran
April
2022
BIL.5 2022 KEPUTUSAN JAWATANKUASA SEBUT HARGA
Update on: 15/4/2022
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
June
2021
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
June
2021
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)