21 Mei 2024
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman :
# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA KERJA KERJA NAIK TARAF DAN PENGGANTIAN SISTEM PEMAMPAT UDARA PERUBATAN DI BANGUNAN MENARA SELATAN DAN BANGUNAN PEDIATRIK PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/5/2024(5)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 20 Mei 2024 (10.00 pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempohnya.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempohnya.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G3-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai) Atau
G3-ME-M09 (Pemampatan dan penjanaan berasaskan mekanikal) Atau
G4-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai) Atau
G4-ME-M09 (Pemampatan dan penjanaan berasaskan mekanikal)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 16-05-2024
Tutup: 30-05-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA KERJA KERJA NAIK TARAF SISTEM PNEUMATIC TUBE DI MAKMAL MIKROBIOLOGI BANGUNAN MENARA TIMUR PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/5/2024(6)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 21 Mei 2024 (10.00 pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempohnya.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempohnya.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G1-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 10.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 17-05-2024
Tutup: 30-05-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang pertama kaliberminat ingin menyertai sebut harga / tender di PPUM DIWAJIBKAN untuk mendaftar di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM bagi mendapatkan akses Sistem iPerolehan PPUM dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00

- Sila muat turun dan lengkap borang [BORANG PENDAFTARAN] dan dibawa bersama sewaktu pendaftaran di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM

2. Pembelian dokumen sebut harga / tender perlu dibuat di Kaunter Jabatan Perolehan sahaja. Bagi iklan yang melibatkan lawatan tapak, pembelian dokumen akan dibenarkan setelah lawatan tapak selesai.

3. Pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut (mengikut mana yang berkaitan) yang masih berkuatkuasa tempoh sah laku dan telah memuat naik dokumen terkini yang disahkan BENAR (setiap helaian dokumen) di dalam Sistem iPerolehan https://iperolehan.ummc.edu.my sebelum dibenarkan membeli dokumen sebut harga / tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Kaedah pembayaran bagi pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender adalah secara Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA dan tidak akan dikembalikan.

5. Dokumen yang telah dibuat pembelian akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

6. Dokumen sebut harga / tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (online) dan penyerahan sampel berkaitan (sekiranya ada) perlu dihantar sebelum atau pada tarikh dan masa yang dinyatakan di dalam iklan. - Sila pastikan tempoh sahlaku harga tawaran adalah seperti berikut:
 6.1 120 hari dari tarikh tutup iklan untuk tender.
 6.2 90 hari dari tarikh tutup iklan untuk sebut harga.7. Iklan akan DITUTUP pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

8. Penghantaran dokumen (manual) dan penerimaan sampel (sekiranya ada) di kaunter Jabatan Perolehan TIDAK akan diterima selepas tarikh dan masa tutup iklan.

9. Sekiranya pihak PPUM memerlukan penjelasan lanjut atau maklumat tambahan daripada syarikat semasa proses penilaian tender/ sebut harga dilaksanakan, PPUM akan mengemukakan makluman secara bertulis kepada syarikat setelah kebenaran diperolehi daripada Pengerusi Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga.

10. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan tender / sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

11. Waktu perkhidmatan di Jabatan Perolehan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang pada waktu pejabat.


# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF SISTEM PENGURUSAN BANGUNAN (BMS) DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/5/2024(10)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG
CIDB Gred G4 ATAU G5 ATAU G6, Kategori ME, Pengkhususan M04


SYARAT-SYARAT TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK
Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN.

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 07 Mei 2024 (Selasa)
Masa: 09.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) di dalam PPK/SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak. Sebarang pengukuran di tapak dibenarkan semasa lawatan tapak sahaja. Permohonan lawatan tapak semula <b>TIDAK</b> akan dipertimbangkan.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  :
G4-ME-M04 (Sistem automasi bangunan) Atau
G5-ME-M04 (Sistem automasi bangunan) Atau
G6-ME-M04 (Sistem automasi bangunan)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 02-05-2024
Tutup: 30-05-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT ROBOTIC ASSISTED SURGICAL SYSTEMS SECARA FREE ON BOARD ( FOB ) ATAU KAEDAH LAIN SEUMPAMANYA DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/5/2024(13)

Maklumat Tambahan: 1/ Harga Indikatif Jabatan bagi tender ini adalah Ringgit Malaysia: Tiga Belas Juta Sahaja (RM13,000,000.00).

2/ Harga Indikatif Jabatan ini merupakan suatu anggaran sahaja dan amaun tersebut tidak mengikat Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) atau mana-mana pihak lain juga bagi maksud mengelakkan kekeliruan yang mungkin berbangkit.

3/ Pihak PPUM tidak menjamin bahawa syarikat akan dipilih dengan bersandarkan Harga Indikatif Jabatan.

4/ PPUM berhak untuk mengadakan perbincangan/rundingan lanjut dengan petender yang disenarai pendek berhubung dengan terma-terma tertentu untuk tawaran yang akan disetuju terima. Hak PPUM untuk mengadakan rundingan tidak dalam apa-apa cara jua mengikat PPUM menyetujui terima keputusan rundingan.
 
Bidang  : 050101 Atau
050102 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 500.00
Kategori : Peralatan
Buka: 07-05-2024
Tutup: 30-05-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN KERJA-KERJA INTEGRASI PERALATAN PERUBATAN UNTUK HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (HPUNISZA), MUKIM KUALA NERUS, TERENGGANU

No Rujukan: T/1503/5/2024(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210103 Atau
210104 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 09-05-2024
Tutup: 30-05-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN NON STERILE LATEX EXAMINATION GLOVE POWDER FREE AND NITRILE GLOVE

No Rujukan: T/1123/5/2024/2027(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-05-2024
Tutup: 30-05-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang pertama kaliberminat ingin menyertai sebut harga / tender di PPUM DIWAJIBKAN untuk mendaftar di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM bagi mendapatkan akses Sistem iPerolehan PPUM dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00

- Sila muat turun dan lengkap borang [BORANG PENDAFTARAN] dan dibawa bersama sewaktu pendaftaran di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM

2. Pembelian dokumen sebut harga / tender perlu dibuat di Kaunter Jabatan Perolehan sahaja. Bagi iklan yang melibatkan lawatan tapak, pembelian dokumen akan dibenarkan setelah lawatan tapak selesai.

3. Pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut (mengikut mana yang berkaitan) yang masih berkuatkuasa tempoh sah laku dan telah memuat naik dokumen terkini yang disahkan BENAR (setiap helaian dokumen) di dalam Sistem iPerolehan https://iperolehan.ummc.edu.my sebelum dibenarkan membeli dokumen sebut harga / tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Kaedah pembayaran bagi pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender adalah secara Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA dan tidak akan dikembalikan.

5. Dokumen yang telah dibuat pembelian akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

6. Dokumen sebut harga / tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (online) dan penyerahan sampel berkaitan (sekiranya ada) perlu dihantar sebelum atau pada tarikh dan masa yang dinyatakan di dalam iklan. - Sila pastikan tempoh sahlaku harga tawaran adalah seperti berikut:
 6.1 120 hari dari tarikh tutup iklan untuk tender.
 6.2 90 hari dari tarikh tutup iklan untuk sebut harga.7. Iklan akan DITUTUP pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

8. Penghantaran dokumen (manual) dan penerimaan sampel (sekiranya ada) di kaunter Jabatan Perolehan TIDAK akan diterima selepas tarikh dan masa tutup iklan.

9. Sekiranya pihak PPUM memerlukan penjelasan lanjut atau maklumat tambahan daripada syarikat semasa proses penilaian tender/ sebut harga dilaksanakan, PPUM akan mengemukakan makluman secara bertulis kepada syarikat setelah kebenaran diperolehi daripada Pengerusi Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga.

10. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan tender / sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

11. Waktu perkhidmatan di Jabatan Perolehan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang pada waktu pejabat.


Tarikh Keterangan Lampiran
December
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 12/2023
Update on: 22/12/2023
Lampiran
November
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 11/2023
Update on: 28/11/2023
Lampiran
October
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 10/2023
Update on: 25/10/2023
Lampiran
September
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 9/2023
Update on: 22/9/2023
Lampiran
August
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 8/2023
Update on: 21/8/2023
Lampiran
July
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 7/2023
Update on: 26/7/2023
Lampiran
June
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 6/2023
Update on: 21/6/2023
Lampiran
May
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 5/2023
Update on: 31/5/2023
Lampiran
March
2024
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 3/2024
Update on: 26/3/2024
Lampiran
February
2024
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 2/2024
Update on: 27/2/2024
Lampiran
January
2024
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 1/2024
Update on: 23/1/2024
Lampiran
March
2024
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 3/2024
Update on: 20/3/2024
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
June
2021
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
June
2021
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)