20 Julai 2024
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman :
# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA (2) UNIT PORTABLE ULTRASOUND SCANNER, VASCULAR DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/7/2024(28)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Peralatan
Buka: 10-07-2024
Tutup: 24-07-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN LESEN APLIKASI QUANTITATIVE FLOW RATIO (QFR) SOFTWARE BAGI KEGUNAAN DI UNIT MAKMAL KARDIOLOGI, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN

No Rujukan: S/1053/7/2024(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210103 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 10-07-2024
Tutup: 24-07-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang pertama kaliberminat ingin menyertai sebut harga / tender di PPUM DIWAJIBKAN untuk mendaftar di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM bagi mendapatkan akses Sistem iPerolehan PPUM dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00

- Sila muat turun dan lengkap borang [BORANG PENDAFTARAN] dan dibawa bersama sewaktu pendaftaran di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM

2. Pembelian dokumen sebut harga / tender perlu dibuat di Kaunter Jabatan Perolehan sahaja. Bagi iklan yang melibatkan lawatan tapak, pembelian dokumen akan dibenarkan setelah lawatan tapak selesai.

3. Pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut (mengikut mana yang berkaitan) yang masih berkuatkuasa tempoh sah laku dan telah memuat naik dokumen terkini yang disahkan BENAR (setiap helaian dokumen) di dalam Sistem iPerolehan https://iperolehan.ummc.edu.my sebelum dibenarkan membeli dokumen sebut harga / tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Kaedah pembayaran bagi pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender adalah secara Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA dan tidak akan dikembalikan.

5. Dokumen yang telah dibuat pembelian akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

6. Dokumen sebut harga / tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (online) dan penyerahan sampel berkaitan (sekiranya ada) perlu dihantar sebelum atau pada tarikh dan masa yang dinyatakan di dalam iklan. - Sila pastikan tempoh sahlaku harga tawaran adalah seperti berikut:
 6.1 120 hari dari tarikh tutup iklan untuk tender.
 6.2 90 hari dari tarikh tutup iklan untuk sebut harga.7. Iklan akan DITUTUP pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

8. Penghantaran dokumen (manual) dan penerimaan sampel (sekiranya ada) di kaunter Jabatan Perolehan TIDAK akan diterima selepas tarikh dan masa tutup iklan.

9. Sekiranya pihak PPUM memerlukan penjelasan lanjut atau maklumat tambahan daripada syarikat semasa proses penilaian tender/ sebut harga dilaksanakan, PPUM akan mengemukakan makluman secara bertulis kepada syarikat setelah kebenaran diperolehi daripada Pengerusi Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga.

10. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan tender / sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

11. Waktu perkhidmatan di Jabatan Perolehan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang pada waktu pejabat.


# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DAN PENGHIDANGAN MAKANAN TENGAHARI PEGAWAI PERUBATAN DEWAN BEDAH PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

No Rujukan: T/1503/7/2024/2026(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 040102 Dan
040103 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 03-07-2024
Tutup: 24-07-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN LIMA (5) UNIT HIGH PERFORMANCE 3D/4D OBSTETRICS & GYNAECOLOGY ULTRASOUND SCANNER DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/6/2024(15)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 Atau
050102 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 21-06-2024
Tutup: 24-07-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang pertama kaliberminat ingin menyertai sebut harga / tender di PPUM DIWAJIBKAN untuk mendaftar di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM bagi mendapatkan akses Sistem iPerolehan PPUM dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00

- Sila muat turun dan lengkap borang [BORANG PENDAFTARAN] dan dibawa bersama sewaktu pendaftaran di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM

2. Pembelian dokumen sebut harga / tender perlu dibuat di Kaunter Jabatan Perolehan sahaja. Bagi iklan yang melibatkan lawatan tapak, pembelian dokumen akan dibenarkan setelah lawatan tapak selesai.

3. Pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut (mengikut mana yang berkaitan) yang masih berkuatkuasa tempoh sah laku dan telah memuat naik dokumen terkini yang disahkan BENAR (setiap helaian dokumen) di dalam Sistem iPerolehan https://iperolehan.ummc.edu.my sebelum dibenarkan membeli dokumen sebut harga / tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Kaedah pembayaran bagi pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender adalah secara Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA dan tidak akan dikembalikan.

5. Dokumen yang telah dibuat pembelian akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

6. Dokumen sebut harga / tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (online) dan penyerahan sampel berkaitan (sekiranya ada) perlu dihantar sebelum atau pada tarikh dan masa yang dinyatakan di dalam iklan. - Sila pastikan tempoh sahlaku harga tawaran adalah seperti berikut:
 6.1 120 hari dari tarikh tutup iklan untuk tender.
 6.2 90 hari dari tarikh tutup iklan untuk sebut harga.7. Iklan akan DITUTUP pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

8. Penghantaran dokumen (manual) dan penerimaan sampel (sekiranya ada) di kaunter Jabatan Perolehan TIDAK akan diterima selepas tarikh dan masa tutup iklan.

9. Sekiranya pihak PPUM memerlukan penjelasan lanjut atau maklumat tambahan daripada syarikat semasa proses penilaian tender/ sebut harga dilaksanakan, PPUM akan mengemukakan makluman secara bertulis kepada syarikat setelah kebenaran diperolehi daripada Pengerusi Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga.

10. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan tender / sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

11. Waktu perkhidmatan di Jabatan Perolehan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang pada waktu pejabat.


Tarikh Keterangan Lampiran
April
2024
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 04/2024
Update on: 23/4/2024
Lampiran
May
2024
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 06/2024
Update on: 16/5/2024
Lampiran
April
2024
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 05/2024
Update on: 18/4/2024
Lampiran
May
2024
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 04/2024
Update on: 5/5/2024
Lampiran
December
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 12/2023
Update on: 22/12/2023
Lampiran
November
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 11/2023
Update on: 28/11/2023
Lampiran
October
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 10/2023
Update on: 25/10/2023
Lampiran
September
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 9/2023
Update on: 22/9/2023
Lampiran
August
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 8/2023
Update on: 21/8/2023
Lampiran
July
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 7/2023
Update on: 26/7/2023
Lampiran
June
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 6/2023
Update on: 21/6/2023
Lampiran
May
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 5/2023
Update on: 31/5/2023
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
June
2024
 BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT
 Update on: 12/6/2024
 
Dokumen: Lampiran
June
2024
 PANDUAN PENDAFTARAN SYARIKAT
 Update on: 12/6/2024
 
Dokumen: Lampiran
June
2021
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
June
2021
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)