21 September 2023
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman :
MAKLUMAN BERHUBUNG ARAHAN MENJAGA KEBERSIHAN DI LOKASI PENGHANTARAN BEKALAN OLEH PIHAK PEMBEKAL/KONTRAKTOR DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

15 Ramadhan 1444H
06 April 2023

Kepada : Semua pembekal/ kontraktor di PPUM

Tuan/Puan,

MAKLUMAN BERHUBUNG ARAHAN MENJAGA KEBERSIHAN DI LOKASI PENGHANTARAN BEKALAN OLEH PIHAK PEMBEKAL/KONTRAKTOR DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2.     Berdasarkan kepada pemantauan yang dijalankan oleh Jabatan Pengurusan Fasiliti PPUM, didapati terdapat segelintir pembekal/kontraktor yang menghantar bekalan ke jabatan pengguna dan stor-stor PPUM telah meninggalkan barang- barang yang tidak digunakan seperti palet dan polisterin di lokasi penghantaran. Perkara ini telah menyebabkan kawasan persekitaran dan stor bersepah serta tidak kemas.

3.     Sehubungan dengan itu, semua pembekal/kontraktor dimohon untuk bertanggungjawab menjaga kebersihan persekitaran PPUM semasa membuat penghantaran bekalan ke PPUM dengan tidak meninggalkan palet, polisterin dan lain-lain barang selepas penghantaran bekalan dibuat.

4.     Kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan/puan berhubung perkara di atas amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.

“PENERAJU PENGAJARAN PERUBATAN”

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Ketua

Jabatan Perolehan

Pusat Perubatan Universiti Malaya


PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN)

- RUJUK PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN). PINDAAN 29 SEPTEMBER 2022.

MAKLUMAN TERKINI

MAKLUMAN TERKINI

 

BERKUATKUASA MULAI 1 JULAI 2022, SEMUA SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN SISTEM IPEROLEHAN HENDAKLAH MEMUAT NAIK:

I)         SIJIL-SIJIL YANG DIDAFTARKAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MoF), SIJIL LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI MALAYSIA (CIDB), PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) DAN LAIN-LAIN DOKUMEN BERKAITAN TELAH DISAHKAN BENAR OLEH PENGARAH SYARIKAT/ EKSEKUTIF SYARIKAT/ SETIAUSAHA  SYARIKAT/ KETUA KAMPUNG/ PENGHULU/ PEGAWAI DAERAH ATAU PEGAWAI KERAJAAN KELAS A.

II)            MANAKALA, PENYATA BANK PERLU DISAHKAN BENAR OLEH PIHAK BANK BERKENAAN. 

 


TATACARA PENGHANTARAN TAWARAN

PPUM telah mewajibkan penghantaran tawaran secara atas talian (Online) melalui Sistem iPerolehan sepenuhnya berkuat kuasa serta merta yang melibatkan iklan tawaran yang dikeluarkan mulai 18 Ogos 2020.Oleh yang demikian, urusan penghantaran salinan tawaran yang dilaksanakan sebelum ini turut dihentikan berkuatkuasa serta-merta.


Pengecualian ke atas arahan ini hanya melibatkan perolehan yang dilaksanakan secara manual.


PEMAKLUMAN PELAKSANAAN PROGRAM PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION FOR GROWING ENTREPRENEURS (PROTEGE) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

Sila klik-Lampiran-untuk maklumat lanjut.# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN SAFETY INTRAVENOUS CANNULA SIZE 18G, 20G AND 22G

No Rujukan: S/809/9/2023(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-09-2023
Tutup: 29-09-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN SYRINGE LUER LOCK WITHOUT NEEDLE SIZE 50CC, 20CC, 10CC AND 5CC

No Rujukan: S/809/9/2023(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 20-09-2023
Tutup: 29-09-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
3 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN POWDERED LATEX EXAMINATION GLOVE

No Rujukan: S/809/9/2023(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 20-09-2023
Tutup: 29-09-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
4 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN ALAT GANTI PELAYAN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/9/2023(45)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210102 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Peralatan
Buka: 15-09-2023
Tutup: 29-09-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
5 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN MULTI PATIENT DISPOSABLE DAY SET AND SINGLE PATIENT DISPOSABLE PATIENT LINE

No Rujukan: S/792/9/2023(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-09-2023
Tutup: 29-09-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
6 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM SANGOMA CALL CENTER DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN

No Rujukan: S/1053/9/2023/2024(4)

Maklumat Tambahan: Bumiputera sahaja.
 
Bidang  : 210103 Dan
210104 
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 10.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 20-09-2023
Tutup: 29-09-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
7 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN DAN MENGHANTAR GAS LIQUID NITROGEN

No Rujukan: S/1126/9/2023/2026(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060204 
050102 Dan
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-09-2023
Tutup: 29-09-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
8 SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF TEROWONG SERVIS DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN KERJA-KERJA ELEKTRIKAL)

No Rujukan: S/1803/9/2023(39)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 19 September 2023 (10.00 pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempohnya.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempohnya.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G2 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah) Dan
G2 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 15-09-2023
Tutup: 29-09-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
9 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN UNTUK UJIAN MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION (MIC) DETERMINATIONS FOR ANTIMICROBIAL SENSITIVITY TESTING II

No Rujukan: S/921/9/2023/2026(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-09-2023
Tutup: 29-09-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang pertama kali berminat ingin menyertai sebut harga / tender di PPUM DIWAJIBKAN untuk mendaftar di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM bagi mendapatkan akses Sistem iPerolehan PPUM dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00.

2. Pembelian dokumen sebut harga / tender perlu dibuat di Kaunter Jabatan Perolehan sahaja kecuali sekiranya lawatan tapak diwajibkan. Pembelian dokumen akan dibenarkan setelah lawatan tapak selesai.

3. Pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam Sistem iPerolehan https://iperolehan.ummc.edu.my sebelum dibenarkan membeli dokumen sebut harga / tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Kaedah pembayaran pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender adalah secara Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA dan tidak akan dikembalikan.

5. Dokumen yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

6. Dokumen sebut harga / tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan penyerahan sampel berkaitan (sekiranya ada) perlu dihantar sebelum atau pada tarikh dan masa yang dinyatakan di dalam iklan.

7. Iklan akan DITUTUP pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

8. Penghantaran dokumen (manual) dan penerimaan sampel (sekiranya ada) di kaunter Jabatan Perolehan TIDAK akan diterima selepas tarikh tutup iklan.

9. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan tender / sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

10. Waktu perkhidmatan di Jabatan Perolehan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang pada waktu pejabat.
# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN DIAGNOSTIC CARDIAC CATHETERISATION

No Rujukan: T/897/9/2023/2026(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 21-09-2023
Tutup: 12-10-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT PELBAGAI 3

No Rujukan: T/885/9/2023(16)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050201 Dan
050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-09-2023
Tutup: 29-09-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT PELBAGAI 2

No Rujukan: T/885/9/2023/2026(15)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050201 Dan
050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-09-2023
Tutup: 29-09-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS BANTUAN BEKALAN OKSIGEN, NEBULIZER AND SUCTION CRD LINER

No Rujukan: T/1120/9/2023/2026(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-09-2023
Tutup: 29-09-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS VACUUM BOTTLE DRAINAGE

No Rujukan: T/1120/9/2023/2026(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-09-2023
Tutup: 29-09-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang pertama kali berminat ingin menyertai sebut harga / tender di PPUM DIWAJIBKAN untuk mendaftar di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM bagi mendapatkan akses Sistem iPerolehan PPUM dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00.

2. Pembelian dokumen sebut harga / tender perlu dibuat di Kaunter Jabatan Perolehan sahaja kecuali sekiranya lawatan tapak diwajibkan. Pembelian dokumen akan dibenarkan setelah lawatan tapak selesai.

3. Pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam Sistem iPerolehan https://iperolehan.ummc.edu.my sebelum dibenarkan membeli dokumen sebut harga / tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Kaedah pembayaran pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender adalah secara Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA dan tidak akan dikembalikan.

5. Dokumen yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

6. Dokumen sebut harga / tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan penyerahan sampel berkaitan (sekiranya ada) perlu dihantar sebelum atau pada tarikh dan masa yang dinyatakan di dalam iklan.

7. Iklan akan DITUTUP pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

8. Penghantaran dokumen (manual) dan penerimaan sampel (sekiranya ada) di kaunter Jabatan Perolehan TIDAK akan diterima selepas tarikh tutup iklan.

9. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan tender / sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

10. Waktu perkhidmatan di Jabatan Perolehan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang pada waktu pejabat.
Tarikh Keterangan Lampiran
April
2023
NOTIS RASMI KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL. 4(2023)
Update on: 17/4/2023
Lampiran
April
2023
NOTIS RASMI KEPUTUSAN JAWATANKUASA SEBUT HARGA PPUM BIL. 4(2023)
Update on: 5/4/2023
Lampiran
March
2023
NOTIS RASMI KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL. 3(2023)
Update on: 29/3/2023
Lampiran
March
2023
NOTIS RASMI KEPUTUSAN JAWATANKUASA SEBUT HARGA PPUM BIL. 3(2023)
Update on: 9/3/2023
Lampiran
January
2023
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 01 PADA 26 JAN 2023
Update on: 26/1/2023
Lampiran
February
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 02 2023
Update on: 14/2/2023
Lampiran
November
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 12 2022
Update on: 15/11/2022
Lampiran
January
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 01 2023
Update on: 13/1/2023
Lampiran
December
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 13 2022
Update on: 19/12/2022
Lampiran
December
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 10 PADA 22 NOV 2022
Update on: 22/12/2022
Lampiran
December
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 11 PADA 27 DIS 2022
Update on: 27/12/2022
Lampiran
February
2023
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 02 27 FEB 2023
Update on: 27/2/2023
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
June
2021
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
June
2021
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)