19 April 2024
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman :
PELANJUTAN TEMPOH IKLAN TENDER

Sukacitanya dimaklumkan bahawa tarikh tutup iklan bagi tawaran dibawah telah dilanjutkan sehingga 22 April 2024 (masa 12.00 tengah hari):-

1)    Tawaran Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahkan Satu (1) Unit Advance Treadmill/Advance Robotic Gait Trainer Di Pusat Perubatan Universiti Malaya

No. Rujukan Tawaran: T/1/3/2024(12)

2)    Tawaran Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahkan Dua (2) Unit Autoclave Sterilizer Di UPAS, Pusat Perubatan Universiti Malaya

No. Rujukan Tawaran: T/1/3/2024(11)

3)   Tawaran Bagi Kerja-kerja Menaik Taraf Sistem Integrated Radioactive Waste Decay Tank Including Decommissioning Existing Waste Decay Tank Di Aras Bawah Bangunan Menara Timur, Pusat Perubatan Universiti Malaya [Kontraktor Utama]

No. Rujukan Tawaran: T/1803/3/2024(9)

4)    Tawaran Bagi Kerja-kerja Menaik Taraf Lapan (8) Unit Lif Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Bangunan Menara Selatan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

No. Rujukan Tawaran: T/1803/3/2024(8)

5)    Tawaran Bagi Kerja-kerja Menaik Taraf Sistem Ventilasi Dan Pendingin Udara Wad 6U, 7U, 8TE (Wad Dialisis) Dan Makmal Patologi Di Pusat Perubatan Universiti Malaya

No. Rujukan Tawaran: T/1803/3/2024(7)

6)    Tawaran Bagi Kerja-kerja Penggantian Sebelas (11) Unit Lif Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Bangunan Menara Timur, Pusat Perubatan Universiti Malaya

No. Rujukan Tawaran: T/1803/3/2024(6)

7)    Tawaran Bagi Kerja-kerja Menaik Taraf Sistem Pneumatik Tube Di Bangunan Menara Utama Dan Menara Timur, Pusat Perubatan Universiti Malaya

No. Rujukan Tawaran: T/1803/3/2024(5)

8)    Tawaran Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahkan Satu (1) Unit Bi-Plane Angiography System Secara Free On Board (FOB) Atau Kaedah Lain Yang Seumpamanya Termasuk Trade-In Satu (1) Unit Angiography Systems Sedia Ada Di Pusat Perubatan Universiti Malaya

No. Rujukan Tawaran: T/1/3/2024(10)

9)  Tawaran Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahkan Satu (1) Unit Computed Tomography (CT) Simulator System Secara Free On Board (FOB) Atau Kaedah Lain Seumpamanya Termasuk Trade-In Satu (1) Unit Conventional Radiotherapy System Dan Satu (1) Unit Computed Tomography (CT) Simulator Sedia Ada Di Pusat Perubatan Universiti Malaya

No. Rujukan Tawaran: T/1/3/2024(9)

10) Tawaran Bagi Membekal Dan Menghantar Bekalan Reagen Serta Menempatkan Peralatan Fully Automated H & E Stainer System Secara Sewaan Untuk Perkhidmatan Pemprosesan Slaid H & E

No. Rujukan Tawaran: T/1124/3/2024/2027(1)


Sehubungan itu, pihak tuan/puan hendaklah mematuhi tempoh yang telah ditetapkan agar penyertaan tender tersebut tidak terjejas.

PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN)MAKLUMAN TERKINI

MAKLUMAN TERKINI

 

BERKUATKUASA MULAI 1 JULAI 2022, SEMUA SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN SISTEM IPEROLEHAN HENDAKLAH MEMUAT NAIK:

I)         SIJIL-SIJIL YANG DIDAFTARKAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MoF), SIJIL LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI MALAYSIA (CIDB), PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) DAN LAIN-LAIN DOKUMEN BERKAITAN TELAH DISAHKAN BENAR OLEH PENGARAH SYARIKAT/ EKSEKUTIF SYARIKAT/ SETIAUSAHA  SYARIKAT/ KETUA KAMPUNG/ PENGHULU/ PEGAWAI DAERAH ATAU PEGAWAI KERAJAAN KELAS A.

II)            MANAKALA, PENYATA BANK PERLU DISAHKAN BENAR OLEH PIHAK BANK BERKENAAN. 

 


TATACARA PENGHANTARAN TAWARAN

PPUM telah mewajibkan penghantaran tawaran secara atas talian (Online) melalui Sistem iPerolehan sepenuhnya berkuat kuasa serta merta yang melibatkan iklan tawaran yang dikeluarkan mulai 18 Ogos 2020.Oleh yang demikian, urusan penghantaran salinan tawaran yang dilaksanakan sebelum ini turut dihentikan berkuatkuasa serta-merta.


Pengecualian ke atas arahan ini hanya melibatkan perolehan yang dilaksanakan secara manual.


PEMAKLUMAN PELAKSANAAN PROGRAM PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION FOR GROWING ENTREPRENEURS (PROTEGE) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

Sila klik-Lampiran-untuk maklumat lanjut.# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN PARAFFIN GAUZE DRESSING SIZE 10CM X 40CM

No Rujukan: S/809/4/2024/2026(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 17-04-2024
Tutup: 29-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN HYDROGEN PEROXIDE STERILIZATION AGENT

No Rujukan: S/1121/4/2024/2027(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-04-2024
Tutup: 29-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
3 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT BLAST FREEZER DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/4/2024(15)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 Atau
050102 Atau
050199 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Peralatan
Buka: 15-04-2024
Tutup: 29-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
4 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT PRESSURE MAPPING SYSTEM FOR WHEELCHAIR SITTING DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/4/2024(14)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 Atau
050103 
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 10.00
Kategori : Peralatan
Buka: 15-04-2024
Tutup: 29-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
5 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN ALAT GANTI DAN KIT PELBAGAI GUNA UNTUK BAHAGIAN ELEKTRIK, JABATAN KEJURUTERAAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/4/2024(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 140502 Atau
140503 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 17-04-2024
Tutup: 29-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
6 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN PELBAGAI SYRINGES WITHOUT NEEDLE

No Rujukan: S/809/4/2024(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-04-2024
Tutup: 29-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang pertama kaliberminat ingin menyertai sebut harga / tender di PPUM DIWAJIBKAN untuk mendaftar di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM bagi mendapatkan akses Sistem iPerolehan PPUM dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00

- Sila muat turun dan lengkap borang [BORANG PENDAFTARAN] dan dibawa bersama sewaktu pendaftaran di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM

2. Pembelian dokumen sebut harga / tender perlu dibuat di Kaunter Jabatan Perolehan sahaja. Bagi iklan yang melibatkan lawatan tapak, pembelian dokumen akan dibenarkan setelah lawatan tapak selesai.

3. Pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut (mengikut mana yang berkaitan) yang masih berkuatkuasa tempoh sah laku dan telah dimuatnaik di dalam Sistem iPerolehan https://iperolehan.ummc.edu.my sebelum dibenarkan membeli dokumen sebut harga / tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Kaedah pembayaran bagi pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender adalah secara Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA dan tidak akan dikembalikan.

5. Dokumen yang telah dibuat pembelian akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

6. Dokumen sebut harga / tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (online) dan penyerahan sampel berkaitan (sekiranya ada) perlu dihantar sebelum atau pada tarikh dan masa yang dinyatakan di dalam iklan. - Sila pastikan tempoh sahlaku harga tawaran adalah seperti berikut:
 6.1 120 hari dari tarikh tutup iklan untuk tender.
 6.2 90 hari dari tarikh tutup iklan untuk sebut harga.7. Iklan akan DITUTUP pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

8. Penghantaran dokumen (manual) dan penerimaan sampel (sekiranya ada) di kaunter Jabatan Perolehan TIDAK akan diterima selepas tarikh dan masa tutup iklan.

9. Sekiranya pihak PPUM memerlukan penjelasan lanjut atau maklumat tambahan daripada syarikat semasa proses penilaian tender/ sebut harga dilaksanakan, PPUM akan mengemukakan makluman secara bertulis kepada syarikat setelah kebenaran diperolehi daripada Pengerusi Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga.

10. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan tender / sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

11. Waktu perkhidmatan di Jabatan Perolehan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang pada waktu pejabat.


# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT ADVANCE TREADMILL/ADVANCE ROBOTIC GAIT TRAINER DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/3/2024(12)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 Atau
050102 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 22-03-2024
Tutup: 22-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA (2) UNIT AUTOCLAVE STERILIZER DI UPAS, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/3/2024(11)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 25 Mac 2024 (Isnin)
Masa: 9.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Kad Pengenalan
2) Cap Syarikat
3) Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
4) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (Kementerian Kewangan Malaysia) yang masih dalam tempoh sah laku

Hanya PENAMA yang berdaftar di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.

 
Bidang  : 050101 Atau
050102 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 20-03-2024
Tutup: 22-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT BI-PLANE ANGIOGRAPHY SYSTEM SECARA FREE ON BOARD (FOB) ATAU KAEDAH LAIN YANG SEUMPAMANYA TERMASUK TRADE-IN SATU (1) UNIT ANGIOGRAPHY SYSTEMS SEDIA ADA DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/3/2024(10)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG
050101 atau 050102


SYARAT-SYARAT TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK
Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN.

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 25 Mac 2024 (Isnin)
Masa: 10.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Kad Pengenalan
2) Cap Syarikat
3) Salinan Sijil SSM
4) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (Kementerian Kewangan Malaysia)

Hanya PENAMA yang berdaftar di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  : 050101 Atau
050102 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 500.00
Kategori : Peralatan
Buka: 19-03-2024
Tutup: 22-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF SISTEM INTEGRATED RADIOACTIVE WASTE DECAY TANK INCLUDING DECOMMISSIONING EXISTING WASTE DECAY TANK DI ARAS BAWAH BANGUNAN MENARA TIMUR, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA [KONTRAKTOR UTAMA]

No Rujukan: T/1803/3/2024(9)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG
CIDB Gred G4 Atau G5 Atau G6, Kategori ME, Pengkhususan M11 Atau M12 Atau M15 Atau M19


SYARAT-SYARAT TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK
Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN.

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 22 Mac 2024 (Jumaat)
Masa: 11.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) di dalam PPK/SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  :
G4-ME-M11 (Pembinaan dan rawatan khusus) Atau
G4-ME-M12 (Loji khusus) Atau
G4-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai) Atau
G4-ME-M19 (Pemasangan kelengkapan loji)
G5-ME-M19 (Pemasangan kelengkapan loji)
G5-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai) Atau
G5-ME-M12 (Loji khusus) Atau
G5-ME-M11 (Pembinaan dan rawatan khusus) Atau
G6-ME-M11 (Pembinaan dan rawatan khusus) Atau
G6-ME-M12 (Loji khusus) Atau
G6-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai) Atau
G6-ME-M19 (Pemasangan kelengkapan loji)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 19-03-2024
Tutup: 22-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF LAPAN (8) UNIT LIF SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN MENARA SELATAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/3/2024(8)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG
CIDB Gred G4 Atau Ke Atas, Kategori ME, Pengkhususan M03


SYARAT-SYARAT TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK
Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN.

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 21 Mac 2024 (Khamis)
Masa: 2.30 Petang
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) di dalam PPK/SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  :
G4-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G5-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G6-ME-M03 (Lif dan eskalator) Atau
G7-ME-M03 (Lif dan eskalator)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 18-03-2024
Tutup: 22-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF SISTEM VENTILASI DAN PENDINGIN UDARA WAD 6U, 7U, 8TE (WAD DIALISIS) DAN MAKMAL PATOLOGI DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/3/2024(7)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG
CIDB Gred G6, Kategori ME, Pengkhususan M01 Dan M02


SYARAT-SYARAT TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK
Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN.

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 22 Mac 2024 (Jumaat)
Masa: 3.00 Petang
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) di dalam PPK/SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  :
G6-ME-M01 (Sistem hawa dingin) Dan
G6-ME-M02 (Sistem pencegah dan perlindungan kebakaran)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 18-03-2024
Tutup: 22-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN SERTA MENEMPATKAN PERALATAN FULLY AUTOMATED H & E STAINER SYSTEM SECARA SEWAAN UNTUK PERKHIDMATAN PEMPROSESAN SLAID H & E

No Rujukan: T/1124/3/2024/2027(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 22-03-2024
Tutup: 22-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN SEBELAS (11) UNIT LIF SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN MENARA TIMUR, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/3/2024(6)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG
CIDB Gred G6, Kategori ME, Pengkhususan M03


SYARAT-SYARAT TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK
Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN.

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 22 Mac 2023 (Jumaat)
Masa: 10.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) di dalam PPK/SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  :
G6-ME-M03 (Lif dan eskalator)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 18-03-2024
Tutup: 22-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF SISTEM PNEUMATIK TUBE DI BANGUNAN MENARA UTAMA DAN MENARA TIMUR, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/3/2024(5)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG
CIDB GRED G4, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN M06 ATAU M15
 
Bidang  :
G4-ME-M06 (Peralatan perubatan) Atau
G4-ME-M15 (Kelengkapan mekanikal pelbagai)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 22-03-2024
Tutup: 22-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
10  TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) SIMULATOR SYSTEM SECARA FREE ON BOARD (FOB) ATAU KAEDAH LAIN SEUMPAMANYA TERMASUK TRADE-IN SATU (1) UNIT CONVENTIONAL RADIOTHERAPY SYSTEM DAN SATU (1) UNIT COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) SIMULATOR SEDIA ADA DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/3/2024(9)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG
050101 atau 050102


SYARAT-SYARAT TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK
Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN.

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 22 Mac 2024 (Jumaat)
Masa: 9.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Kad Pengenalan
2) Cap Syarikat
3) Salinan Sijil SSM
4) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (Kementerian Kewangan Malaysia)

Hanya PENAMA yang berdaftar di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  : 050101 
050102 Atau
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Peralatan
Buka: 18-03-2024
Tutup: 22-04-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang pertama kaliberminat ingin menyertai sebut harga / tender di PPUM DIWAJIBKAN untuk mendaftar di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM bagi mendapatkan akses Sistem iPerolehan PPUM dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00

- Sila muat turun dan lengkap borang [BORANG PENDAFTARAN] dan dibawa bersama sewaktu pendaftaran di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM

2. Pembelian dokumen sebut harga / tender perlu dibuat di Kaunter Jabatan Perolehan sahaja. Bagi iklan yang melibatkan lawatan tapak, pembelian dokumen akan dibenarkan setelah lawatan tapak selesai.

3. Pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut (mengikut mana yang berkaitan) yang masih berkuatkuasa tempoh sah laku dan telah dimuatnaik di dalam Sistem iPerolehan https://iperolehan.ummc.edu.my sebelum dibenarkan membeli dokumen sebut harga / tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Kaedah pembayaran bagi pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender adalah secara Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA dan tidak akan dikembalikan.

5. Dokumen yang telah dibuat pembelian akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

6. Dokumen sebut harga / tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (online) dan penyerahan sampel berkaitan (sekiranya ada) perlu dihantar sebelum atau pada tarikh dan masa yang dinyatakan di dalam iklan. - Sila pastikan tempoh sahlaku harga tawaran adalah seperti berikut:
 6.1 120 hari dari tarikh tutup iklan untuk tender.
 6.2 90 hari dari tarikh tutup iklan untuk sebut harga.7. Iklan akan DITUTUP pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

8. Penghantaran dokumen (manual) dan penerimaan sampel (sekiranya ada) di kaunter Jabatan Perolehan TIDAK akan diterima selepas tarikh dan masa tutup iklan.

9. Sekiranya pihak PPUM memerlukan penjelasan lanjut atau maklumat tambahan daripada syarikat semasa proses penilaian tender/ sebut harga dilaksanakan, PPUM akan mengemukakan makluman secara bertulis kepada syarikat setelah kebenaran diperolehi daripada Pengerusi Lembaga Perolehan/ Jawatankuasa Sebut Harga.

10. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan tender / sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

11. Waktu perkhidmatan di Jabatan Perolehan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang pada waktu pejabat.


Tarikh Keterangan Lampiran
January
2024
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 1/2024
Update on: 23/1/2024
Lampiran
January
2024
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 1/2024
Update on: 19/1/2024
Lampiran
December
2023
LEMBAGA PEROLEHAN BIL 12/2023
Update on: 22/12/2023
Lampiran
November
2023
JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 14/2023
Update on: 11/11/2023
Lampiran
November
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 11/2023
Update on: 28/11/2023
Lampiran
November
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 13/2023
Update on: 17/11/2023
Lampiran
October
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 12/2023
Update on: 19/10/2023
Lampiran
October
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 10/2023
Update on: 25/10/2023
Lampiran
September
2023
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 10/2023
Update on: 13/9/2023
Lampiran
August
2023
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 08/2023
Update on: 15/8/2023
Lampiran
August
2023
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 09/2023
Update on: 23/8/2023
Lampiran
September
2023
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 11/2023
Update on: 22/9/2023
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
June
2021
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
June
2021
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)