8 Jun 2023
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman :
MAKLUMAN BERHUBUNG ARAHAN MENJAGA KEBERSIHAN DI LOKASI PENGHANTARAN BEKALAN OLEH PIHAK PEMBEKAL/KONTRAKTOR DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

15 Ramadhan 1444H
06 April 2023

Kepada : Semua pembekal/ kontraktor di PPUM

Tuan/Puan,

MAKLUMAN BERHUBUNG ARAHAN MENJAGA KEBERSIHAN DI LOKASI PENGHANTARAN BEKALAN OLEH PIHAK PEMBEKAL/KONTRAKTOR DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2.     Berdasarkan kepada pemantauan yang dijalankan oleh Jabatan Pengurusan Fasiliti PPUM, didapati terdapat segelintir pembekal/kontraktor yang menghantar bekalan ke jabatan pengguna dan stor-stor PPUM telah meninggalkan barang- barang yang tidak digunakan seperti palet dan polisterin di lokasi penghantaran. Perkara ini telah menyebabkan kawasan persekitaran dan stor bersepah serta tidak kemas.

3.     Sehubungan dengan itu, semua pembekal/kontraktor dimohon untuk bertanggungjawab menjaga kebersihan persekitaran PPUM semasa membuat penghantaran bekalan ke PPUM dengan tidak meninggalkan palet, polisterin dan lain-lain barang selepas penghantaran bekalan dibuat.

4.     Kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan/puan berhubung perkara di atas amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.

“PENERAJU PENGAJARAN PERUBATAN”

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”Ketua

Jabatan Perolehan

Pusat Perubatan Universiti Malaya


PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN)

- RUJUK PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN). PINDAAN 29 SEPTEMBER 2022.

MAKLUMAN TERKINI

MAKLUMAN TERKINI

 

BERKUATKUASA MULAI 1 JULAI 2022, SEMUA SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN SISTEM IPEROLEHAN HENDAKLAH MEMUAT NAIK:

I)         SIJIL-SIJIL YANG DIDAFTARKAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MoF), SIJIL LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI MALAYSIA (CIDB), PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) DAN LAIN-LAIN DOKUMEN BERKAITAN TELAH DISAHKAN BENAR OLEH PENGARAH SYARIKAT/ EKSEKUTIF SYARIKAT/ SETIAUSAHA  SYARIKAT/ KETUA KAMPUNG/ PENGHULU/ PEGAWAI DAERAH ATAU PEGAWAI KERAJAAN KELAS A.

II)            MANAKALA, PENYATA BANK PERLU DISAHKAN BENAR OLEH PIHAK BANK BERKENAAN. 

 


TATACARA PENGHANTARAN TAWARAN

PPUM telah mewajibkan penghantaran tawaran secara atas talian (Online) melalui Sistem iPerolehan sepenuhnya berkuat kuasa serta merta yang melibatkan iklan tawaran yang dikeluarkan mulai 18 Ogos 2020.Oleh yang demikian, urusan penghantaran salinan tawaran yang dilaksanakan sebelum ini turut dihentikan berkuatkuasa serta-merta.


Pengecualian ke atas arahan ini hanya melibatkan perolehan yang dilaksanakan secara manual.


PEMAKLUMAN PELAKSANAAN PROGRAM PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION FOR GROWING ENTREPRENEURS (PROTEGE) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

Sila klik-Lampiran-untuk maklumat lanjut.# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT DIAGNOSTIC MICROSCOPE, OTORHINOLARYNGOLOGY (ENT) DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/5/2023(27)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Peralatan
Buka: 30-05-2023
Tutup: 08-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA BAGI MEMBAIKPULIH RUANG HDU DI WAD NICU ARAS 1 BLOK OBSTETRIK TERMASUK PENAMBAHBAIKAN SEBAHAGIAN WAD PICU ARAS 3 BLOK PEDIATRIK SERTA PERGANTIAN KEMASAN LANTAI DI WAD 6TD MENARA TIMUR, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/5/2023(25)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 31 Mei 2023 (10.00 pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G3-B-B04 (Kerja am bangunan) Dan
G3-B-B24 (Kerja penyelenggaraan bangunan)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 25-05-2023
Tutup: 08-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
3 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT DIGITAL ULTRASOUND DIAGNOSTIC MACHINE FOR PEDIATRIC UROLOGY DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/5/2023(26)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Peralatan
Buka: 25-05-2023
Tutup: 08-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
4 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PERISIAN SISTEM PEMANTAUAN PELAYAN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN

No Rujukan: S/1053/5/2023/2024(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210103 Atau
210106 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 25-05-2023
Tutup: 08-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
5 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN SPINAL MANOMETER, TRACHEOSTOMY MASK SWIVEL, SKIN TRACTION AND MOUTH PIECE CARDBOARD ADULT AND CHILD

No Rujukan: S/1121/5/2023/2026(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 25-05-2023
Tutup: 08-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
6 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN UNTUK UJIAN MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION (MIC) DETERMINATIONS FOR ANTIMICROBIAL

No Rujukan: S/921/5/2023/2026(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 25-05-2023
Tutup: 08-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang pertama kali berminat ingin menyertai sebut harga / tender di PPUM DIWAJIBKAN untuk mendaftar di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM bagi mendapatkan akses Sistem iPerolehan PPUM dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00.

2. Pembelian dokumen sebut harga / tender perlu dibuat di Kaunter Jabatan Perolehan sahaja kecuali sekiranya lawatan tapak diwajibkan. Pembelian dokumen akan dibenarkan setelah lawatan tapak selesai.

3. Pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam Sistem iPerolehan https://iperolehan.ummc.edu.my sebelum dibenarkan membeli dokumen sebut harga / tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Kaedah pembayaran pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender adalah secara Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA dan tidak akan dikembalikan.

5. Dokumen yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

6. Dokumen sebut harga / tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan penyerahan sampel berkaitan (sekiranya ada) perlu dihantar sebelum atau pada tarikh dan masa yang dinyatakan di dalam iklan.

7. Iklan akan DITUTUP pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

8. Penghantaran dokumen (manual) dan penerimaan sampel (sekiranya ada) di kaunter Jabatan Perolehan TIDAK akan diterima selepas tarikh tutup iklan.

9. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan tender / sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

10. Waktu perkhidmatan di Jabatan Perolehan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang pada waktu pejabat.
# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF KOMPLEKS PENGINAPAN BLOK A DAN D, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA [KONTRAKTOR UTAMA]

No Rujukan: T/1803/6/2023(8)

Maklumat Tambahan: CIDB GRED G6, KATEGORI B DAN CE, PENGKHUSUSAN [B04 DAN B07 DAN B12 DAN B13 DAN B14 DAN B24 DAN B28 DAN CE01 DAN CE10 DAN CE13 DAN CE19 DAN CE20 DAN CE21 DAN CE34 DAN CE36 DAN CE 42 DAN CE 43] ; B06 ATAU B08 ATAU B09 ATAU B15 ATAU B26 ATAU CE11 ATAU CE14 ATAU CE24 ATAU CE32 ATAU CE40

*Nota: Pengkhususan B06, B08, B09, B15, B26, CE11, CE14, CE24, CE32 dan CE40 merupakan kod bidang TIDAK WAJIB. Petender masih layak untuk menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak jika tidak mempunyai kod bidang tersebut.

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 08 Jun 2023 (Khamis)
Masa: 9.30 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) di dalam PPK/SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  :
G6-B-B04 (Kerja am bangunan) Dan
G6-CE-CE10 (Kerja cecuruk) Dan
G6-CE-CE01 (Pembinaan jalan dan pavemen)
G6-B-B26 (Kerja meroboh) Atau
G6-B-B15 (Pemasangan bumbung dan clading logam) Atau
G6-B-B09 (Lanskap) Atau
G6-B-B08 (Pemasangan bahan kalis air) Atau
G6-B-B06 (Kerja pembaikan konkrit) Atau
G6-CE-CE11 (Kerja pembaikan konkrit) Atau
G6-CE-CE14 (Landskap) Atau
G6-CE-CE24 (Struktur kejuruteraan awam) Atau
G6-CE-CE32 (Kerja penyelenggaraan kejuruteraan awam) Atau
G6-CE-CE13 (Pemasangan tanda) Dan
G6-CE-CE19 (Sistem pembentungan) Dan
G6-CE-CE20 (Sistem bekalan air) Dan
G6-B-B28 (Kerja ubahsuai) Dan
G6-B-B24 (Kerja penyelenggaraan bangunan) Dan
G6-B-B14 (Kerja cat) Dan
G6-B-B13 (Pemasangan jubin dan kerja lepasan) Dan
G6-B-B12 (Kerja aluminium/ keluli dan kaca) Dan
G6-B-B07 (Hiasan dalaman) Dan
G6-CE-CE42 (Membuat isyarat dan mengecat jalan) Dan
G6-CE-CE43 (Membuat pengadang dan lain-lain kerja untuk jalan) Dan
G6-CE-CE36 (Kerja tanah) Dan
G6-CE-CE34 (Kerja pemasangan konkrit pra tuang) Dan
G6-CE-CE21 (Kerja-kerja am kejuruteraan awam) Dan
G6-CE-CE40 (Pengorekan)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 06-06-2023
Tutup: 04-07-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF KOMPLEKS PENGINAPAN BLOK EE DAN ES DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA [KONTRAKTOR UTAMA]

No Rujukan: T/1803/6/2023(7)

Maklumat Tambahan: CIDB GRED G5, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN [B04 DAN B14 DAN B28] ; B26 ATAU B10

*Nota: Pengkhususan B26 dan B10 merupakan kod bidang TIDAK WAJIB. Petender masih layak untuk menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak jika tidak mempunyai kod bidang tersebut.

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 08 Jun 2023 (Khamis)
Masa: 3.00 Petang
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) di dalam PPK/SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  :
G5-B-B04 (Kerja am bangunan) Dan
G5-B-B14 (Kerja cat) Dan
G5-B-B28 (Kerja ubahsuai)
G5-B-B10 (Pemasangan paip air dalaman) Atau
G5-B-B26 (Kerja meroboh)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 06-06-2023
Tutup: 04-07-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PEMBUMIAN DAN GEGANTI PERLINDUNGAN DI KESELURUHAN PENCAWANG ELEKTRIK, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/6/2023(6)

Maklumat Tambahan: CIDB GRED G4 ATAU KE ATAS, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN E04 ATAU E11

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 09 Jun 2023 (Jumaat)
Masa: 9.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) di dalam PPK/SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  :
G4 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah) Atau
G4 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik) Atau
G5 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah) Atau
G5 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik) Atau
G6 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah) Atau
G6 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik) Atau
G7 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah) Atau
G7 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 06-06-2023
Tutup: 04-07-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT GAS CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETER DI MAKMAL IEM, BAHAGIAN PERUBATAN MAKMAL, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/6/2023(14)

Maklumat Tambahan: KEHADIRAN UNTUK SESI TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB

Sesi Taklimat/Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 09 Jun 2023 (Jumaat)
Masa: 10.30 Pagi
Tempat: Bilik Konferens LMD, Bahagian Perubatan Makmal, Tingkat 4, Menara Timur, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat yang masih sah laku tempoh

Hanya Pegawai/Pekerja yang diluluskan oleh Syarikat untuk Pengurusan Perolehan Kerajaan di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai lain.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  : 060501 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 06-06-2023
Tutup: 04-07-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT LIQUID CHROMATOGRAPHY TANDEM MASS SPECTROMETER DI MAKMAL IEM, BAHAGIAN PERUBATAN MAKMAL, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/6/2023(13)

Maklumat Tambahan: KEHADIRAN UNTUK SESI TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB

Sesi Taklimat/Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 09 Jun 2023 (Jumaat)
Masa: 10.30 Pagi
Tempat: Bilik Konferens LMD, Bahagian Perubatan Makmal, Tingkat 4, Menara Timur, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat yang masih sah laku tempoh

Hanya Pegawai/Pekerja yang diluluskan oleh Syarikat untuk Pengurusan Perolehan Kerajaan di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai lain.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  : 060501 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 06-06-2023
Tutup: 04-07-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN TONER

No Rujukan: T/809/6/2023/2025(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 020601 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 06-06-2023
Tutup: 27-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT GASTROENTEROLOGI

No Rujukan: T/885/6/2023/2026(10)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050201 Dan
050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 06-06-2023
Tutup: 27-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN DAN BAHAN PAKAI BUANG DENGAN INSTRUMENT PLACEMENT UNTUK UJIAN SARINGAN COVID-19 DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/921/6/2023/2025(3)

Maklumat Tambahan: Keperluan: Demonstrasi Dan Taklimat
 
Bidang  : 060101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 06-06-2023
Tutup: 27-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT AUTOMATED AMINO ACID ANALYSER DI MAKMAL IEM, BAHAGIAN PERUBATAN MAKMAL PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/5/2023(12)

Maklumat Tambahan: 050101 ATAU 060501

KEHADIRAN UNTUK SESI TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB

Sesi Taklimat/Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 23 Mei 2023 (Selasa)
Masa: 10.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat yang masih sah laku tempoh

Hanya Pegawai/Pekerja yang diluluskan oleh Syarikat untuk Pengurusan Perolehan Kerajaan di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai lain.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  : 050101 Atau
060501 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 18-05-2023
Tutup: 13-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
10  TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ANTI-FUNGAL

No Rujukan: T/885/5/2023/2026(9)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050201 Dan
050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 500.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-05-2023
Tutup: 08-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
11  TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT MATA

No Rujukan: T/885/5/2023/2026(8)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050201 Dan
050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-05-2023
Tutup: 08-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
12  TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN REAGEN SERTA INSTRUMENT PLACEMENT BAGI FULLY AUTOMATED ANALYZER UNTUK PENGKULTURAN DAN PENGESANAN BAKTERIA DAN FUNGUS DALAM DARAH

No Rujukan: T/921/5/2023/2026(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 18-05-2023
Tutup: 08-06-2023 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang pertama kali berminat ingin menyertai sebut harga / tender di PPUM DIWAJIBKAN untuk mendaftar di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM bagi mendapatkan akses Sistem iPerolehan PPUM dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00.

2. Pembelian dokumen sebut harga / tender perlu dibuat di Kaunter Jabatan Perolehan sahaja kecuali sekiranya lawatan tapak diwajibkan. Pembelian dokumen akan dibenarkan setelah lawatan tapak selesai.

3. Pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam Sistem iPerolehan https://iperolehan.ummc.edu.my sebelum dibenarkan membeli dokumen sebut harga / tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Kaedah pembayaran pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender adalah secara Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA dan tidak akan dikembalikan.

5. Dokumen yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

6. Dokumen sebut harga / tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan penyerahan sampel berkaitan (sekiranya ada) perlu dihantar sebelum atau pada tarikh dan masa yang dinyatakan di dalam iklan.

7. Iklan akan DITUTUP pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

8. Penghantaran dokumen (manual) dan penerimaan sampel (sekiranya ada) di kaunter Jabatan Perolehan TIDAK akan diterima selepas tarikh tutup iklan.

9. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan tender / sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

10. Waktu perkhidmatan di Jabatan Perolehan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang pada waktu pejabat.
Tarikh Keterangan Lampiran
January
2023
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 01 PADA 26 JAN 2023
Update on: 26/1/2023
Lampiran
February
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 02 2023
Update on: 14/2/2023
Lampiran
November
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 12 2022
Update on: 15/11/2022
Lampiran
January
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 01 2023
Update on: 13/1/2023
Lampiran
December
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 13 2022
Update on: 19/12/2022
Lampiran
December
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 10 PADA 22 NOV 2022
Update on: 22/12/2022
Lampiran
December
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 11 PADA 27 DIS 2022
Update on: 27/12/2022
Lampiran
February
2023
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 02 27 FEB 2023
Update on: 27/2/2023
Lampiran
October
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 11 2022 PADA 18 OKTOBER 2022
Update on: 18/10/2022
Lampiran
September
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 10 2022 PADA 15 SEPTEMBER 2022
Update on: 15/9/2022
Lampiran
October
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 9 PADA 26 OKTOBER 2022
Update on: 26/10/2022
Lampiran
September
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 8 PADA 21 SEPTEMBER 2022
Update on: 21/9/2022
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
June
2021
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
June
2021
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)