19 November 2019
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman

PERATURAN PENGAMBILAN SURAT SETUJU TERIMA (SST) DAN KONTRAK PEROLEHAN
-

1 - Prosedur Pendaftaran iPerolehan:

Petender yang hendak menyertai tawaran DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan membawa bersama dokumen berikut:

i) Kiriman Wang atau Bank Draf sebanyak RM20.00 atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

ii) Syarikat hendaklah membawa Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya.

2) - Sebarang Pertanyaan dan Aduan, Sila hubungi Jabatan Perolehan di Talian:   03-79492010

-Boleh juga diemelkan kepada: perolehan@ummc.edu.my

# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY (ESWL) JENAMA STORZ

No Rujukan: S/1703/11/2019/2022(65)

Maklumat Tambahan: Pecahan Peruntukan:
1) Servis - RM176,4000.00
2) Shock Wave Module - RM105,000.00

Sebut harga ini merupakan proses kesinambungan bagi kontrak terdahulu :
Rujukan Kontrak: PPUM/MRD/226/2 (S/PKK/4/2017)
Tempoh Kontrak: 3 Tahun
Kuantiti: 1 Unit
Nilai Kontrak: RM268,000.00
Kuatkuasa Kontrak: 18/03/2017-17/03/2020
Terma Kontrak: Kontrak Penyelenggaraan tidak komprehensif merangkumi penyelenggaraan mencegah dan panggilan kerosakan tanpa had dalam waktu bekerja biasa.
Agen Penyelenggara : H & A Medical Supply (M) Sdn. Bhd.
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 14-11-2019
Tutup: 28-11-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT MRI COMPATIBLE ANESTHESIA MACHINE WITH INTEGRATED VENTILATOR AND MONITOR

No Rujukan: S/1/11/2019(24)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 14-11-2019
Tutup: 28-11-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
3 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT ANESTHESIA MACHINE WITH INTEGRATED VENTILATOR AND PHYSIOLOGICAL MONITOR

No Rujukan: S/1/11/2019(25)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 14-11-2019
Tutup: 28-11-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
4 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT PELBAGAI (5)

No Rujukan: S/885/11/2019(5)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang: 050201 dan 050202.
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2019
Tutup: 28-11-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
5 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN POLISI INSURANS NO FAULT COMPENSATION INSURANCE FOR HUMAN CLINICAL TRIALS UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: S/1603/11/2019/2022(63)

Maklumat Tambahan: Taklimat Sebut Harga : (WAJIB) 14 NOVEMBER 2019 (KHAMIS), BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN
(10.00 PAGI)

 
Bidang  : 221802
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 11-11-2019
Tutup: 28-11-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
6 SEBUT HARGA BAGI MENGUKUR, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN KASUT KESELAMATAN

No Rujukan: S/1203/11/2019/2021(1)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang: 020804 atau 120401
 
Bidang  : 020804
120401
Taraf : TERBUKA.
Harga : RM 20.00
Kategori : Bekalan
Buka: 15-11-2019
Tutup: 28-11-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunSYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI:
1. Dokumen sebut harga/Tender akan dijual bermula pada dari Tarikh Iklan Dibuka dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

2. Penyebut harga diwajibkan mengemukakan Sijil Pendaftaran Yang Asal & Salinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semasa membeli dokumen tawaran.

3. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga/ Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran.

4. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN AUTOMATED TABLET DISPENSING SYSTEM

No Rujukan: T/1/11/2019(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 07-11-2019
Tutup: 02-12-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN DAN PERALATAN SECARA SEWAAN UNTUK UJIAN ABO BLOOD GROUPING AND AHG TEST

No Rujukan: T/1126/11/2019/2022(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-11-2019
Tutup: 02-12-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ANESTESIOLOGI

No Rujukan: T/885/11/2019/2022(16)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-11-2019
Tutup: 02-12-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN (HLA) TYPING KIT

No Rujukan: T/1123/11/2019/2022(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-11-2019
Tutup: 02-12-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN DAN PERALATAN FULLY AUTOMATED IMMUNOASSAY SECARA SEWAAN BAGI UJIAN DIAGNOSTIC TEST KITS FOR VIRAL HEPATITIS A, B & C, HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, TOXOPLASMA, RUBELLA VIRUS AND CYTOMEGALOVIRUS

No Rujukan: T/921/11/2019/2022(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-11-2019
Tutup: 02-12-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GAS PERUBATAN

No Rujukan: T/809/11/2019/2021(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050199
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-11-2019
Tutup: 02-12-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN SOFT DRESSING DAN KEJURURAWATAN

No Rujukan: T/809/11/2019/2022(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 07-11-2019
Tutup: 02-12-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunSYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI:
1. Dokumen sebut harga/Tender akan dijual bermula pada dari Tarikh Iklan Dibuka dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

2. Penyebut harga diwajibkan mengemukakan Sijil Pendaftaran Yang Asal & Salinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semasa membeli dokumen tawaran.

3. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga/ Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran.

4. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

Tarikh Keterangan Lampiran
August
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.13_2019 PADA 23 OGOS 2019
Update on: 23/8/2019
Lampiran
August
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.7_2019 PADA 22 OGOS 2019
Update on: 22/8/2019
Lampiran
August
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.6_2019 PADA 9 OGOS 2019
Update on: 9/8/2019
Lampiran
July
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.11_2019 PADA 24 JULAI 2019
Update on: 24/7/2019
Lampiran
July
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.5_2019 PADA 18 JULAI 2019
Update on: 18/7/2019
Lampiran
June
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.10_2019 PADA 28 JUN 2019
Update on: 28/6/2019
Lampiran
May
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.9_2019 PADA 16 MEI 2019
Update on: 16/5/2019
Lampiran
May
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.8_2019 PADA 13 MEI 2019
Update on: 13/5/2019
Lampiran
April
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.7_2019 PADA 23 APRIL 2019
Update on: 23/4/2019
Lampiran
April
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.6_2019 PADA 8 APRIL 2019
Update on: 8/4/2019
Lampiran
May
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.4_2019 PADA 29 MEI 2019
Update on: 29/5/2019
Lampiran
April
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.3_2019 PADA 29 APRIL 2019
Update on: 29/4/2019
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
April
2019
 NOTIS MAKLUMAN - PERATURAN PENGAMBILAN SURAT SETUJU TERIMA (SST) DAN KONTRAK PEROLEHAN
 Update on: 25/4/2019
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK 2017
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK 2018
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG TUNTUTAN PEMBAYARAN RUNCIT 2018
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)