6 Ogos 2020
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
-Tarikh Kemaskini Makluman :30 julai 2020

-Tarikh Kemaskini Makluman : 6 julai 2020

- PERATURAN PENGAMBILAN SURAT SETUJU TERIMA (SST) DAN KONTRAK PEROLEHAN 


1 - Prosedur Pendaftaran iPerolehan:

Petender yang hendak menyertai tawaran DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan membawa bersama dokumen berikut:

i) Kiriman Wang atau Bank Draf sebanyak RM20.00 atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

ii) Syarikat hendaklah membawa Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya.

2) - Sebarang Pertanyaan dan Aduan, Sila hubungi Jabatan Perolehan di Talian:   03-79492010

-Boleh juga diemelkan kepada: iperolehan@ummc.edu.my

# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA BAGI CADANGAN MEMBUKA, MENANGGAL DAN MEMASANG 'WATER PROOFING' DAN MELAKSANAKAN KERJA- KERJA BERKAITAN DI ARAS 9, BLOK PEDIATRIK BANGUNAN KKWK, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/8/2020(58)

Maklumat Tambahan: Lawatan Tapak : 12 OGOS 2020 (RABU) JAM 10.00 PAGI DI BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN, (SILA RUJUK SYARAT DI PERENGGAN 3)

SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

1. Hanya PENAMA di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) SAHAJA yang boleh menghadiri sesi Taklimat/Lawatan Tapak bagi tawaran ini. Sila bawa bersama:

1.1 Kad Pengenalan
1.2 Cop Syarikat
1.3 Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja
Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
yang masih sah tempoh laku/berkuatkuasa.

2. Sebarang pengesahan kehadiran lawatan tapak hendaklah dimaklumkan kepada pihak urus setia Jabatan Perolehan selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh lawatan. Sila hubungi dengan kadar segera pegawai berikut :-
2.1 Encik Zaili bin Matuju , e-mel : zaili@ummc.edu.my di talian 03-79493367.

3. Dokumen tawaran ini hanya akan dijual kepada mana-mana petender yang telah selesai menghadiri lawatan tapak di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

4. Dokumen tender ini yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Jabatan Perolehan sebelum atau pada 27 Ogos 2020 jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan. Dokumen yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.

 
Bidang  :
G2-B-B04 (Kerja am bangunan)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 06-08-2020
Tutup: 27-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DUA BELAS (12) UNIT LIF JENAMA MITSUBISHI DI BANGUNAN MENARA UTAMA

No Rujukan: S/1703/7/2020/2022(50)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  :
G2-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G3-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G4-ME-M03 (Lif dan eskalator)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 27-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
3 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN DUA PULUH EMPAT (24) UNIT " GENERAL ANESTHESIA MACHINE WITH MONITOR AND INTENSIVE CARE, VENTILATOR" JENAMA "DRAEGER"

No Rujukan: S/1703/7/2020/2023(51)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 27-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
4 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN GLOVE LATEX ELBOW LENGTH UNSTERILE

No Rujukan: S/1121/7/2020(6)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA.
Harga : RM 20.00
Kategori : Bekalan
Buka: 27-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
5 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SEPULUH (10) UNIT LIF JENIS OTIS DI BANGUNAN MENARA SELATAN

No Rujukan: S/1703/7/2020/2022(49)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  :
G2-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G3-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G4-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G5-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G6-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G7-ME-M03 (Lif dan eskalator)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 27-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
6 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN BARKEY BLOOD WARMER DAN FLUID WARMER.

No Rujukan: S/1703/7/2020/2021(48)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 27-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunSYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI:
1. Dokumen sebut harga/Tender akan dijual bermula pada dari Tarikh Iklan Dibuka dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

2. Penyebut harga diwajibkan mengemukakan Sijil Pendaftaran Yang Asal & Salinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semasa membeli dokumen tawaran.

3. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga/ Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran.

4. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA (2) UNIT LIF DI BANGUNAN PERUBATAN KECEMASAN PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

No Rujukan: T/1/8/2020(9)

Maklumat Tambahan: Kaedah Permohonan : Sistem
Lawatan Tapak : 7 Ogos 2020 (Jumaat)
Masa : 10:00 pagi
Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM

Sebarang pengesahan kehadiran lawatan tapak hendaklah dimaklumkan kepada pihak Urusetia Jabatan Perolehan selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh lawatan tapak dijangka diadakan. Sila hubungi dengan kadar segera pegawai yang ditugaskan sepertimana berikut :-

Encik Mohd Ibrahem bin Mohamad Jumangen, e-mel: ibrahem@ummc.edu.my di talian 03-794942692; atau

Encik Mohd Hafiz bin Amin , e-mel : mhafiz@ummc.edu.my di talian 03-79493729.

Amalan penjarakan, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan.

KOD BIDANG G3 dan ke atas
Pengkhususan ME, Bidang M03
 
Bidang  :
G3-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G4-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G5-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G6-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G7-ME-M03 (Lif dan eskalator)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Peralatan
Buka: 04-08-2020
Tutup: 01-09-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN SATU (1) UNIT CONVENTIONAL RADIOTHERAPY JENAMA VARIAN

No Rujukan: T/1703/8/2020/2023(13)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 04-08-2020
Tutup: 27-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA BELAS UNIT KIOSK BAYARAN LAYAN DIRI SECARA SEWAAN SELAMA TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/1503/8/2020/2023(12)

Maklumat Tambahan: Kaedah Permohonan : Sistem
Lawatan Tapak : 11 Ogos 2020 (Selasa)
Masa : 10:00 pagi
Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM

Sebarang pengesahan kehadiran lawatan tapak hendaklah dimaklumkan kepada pihak Urusetia Jabatan Perolehan selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh lawatan tapak dijangka diadakan. Sila hubungi dengan kadar segera pegawai yang ditugaskan sepertimana berikut :-

Encik Mohd Ibrahem bin Mohamad Jumangen, e-mel: ibrahem@ummc.edu.my di talian 03-794942692; atau

Encik Zaili bin Matuju , e-mel : zaili@ummc.edu.my di talian 03-79493367.

 
Bidang  : 210102
210101
210103
210104
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 04-08-2020
Tutup: 01-09-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM KEJURUTERAAN USANG TERMASUK MEREKA BENTUK, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENDINGIN UDARA DI LOJI UTAMA SISTEM PENDINGIN UDARA BERPUSAT, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/7/2020(11)

Maklumat Tambahan: Kaedah Permohonan : Manual
Lawatan Tapak : 27 Julai 2020
Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM

Sebarang pengesahan kehadiran lawatan tapak hendaklah dimaklumkan kepada pihak Urusetia Jabatan Perolehan selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh lawatan tapak dijangka diadakan. Sila hubungi dengan kadar segera pegawai yang ditugaskan sepertimana berikut :-

Encik Mohd Ibrahem bin Mohamad Jumangen, e-mel: ibrahem@ummc.edu.my di talian 03-794942692; atau

Encik Zaili bin Matuju , e-mel : zaili@ummc.edu.my di talian 03-79493367.

 
Bidang  :
G6-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 20-07-2020
Tutup: 19-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT SODIUM PHENYLBUTYRATE POWDER 5G

No Rujukan: T/885/7/2020/2023(16)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 20-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN ISOLATION GOWN (STERILE) DAN ISOLATION GOWN (NON STERILE)

No Rujukan: T/809/8/2020(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 04-08-2020
Tutup: 27-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT " HIGH END ULTRASOUND SCANNER WITH ELASTOGRAPHY"

No Rujukan: T/1/7/2020(8)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Peralatan
Buka: 20-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN " DUA (2) UNITS MOBILE C-ARM

No Rujukan: T/1/7/2020(7)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 20-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA (2) UNIT" HIGH END 3D/4D OBSTETRICS & GYNAECOLOGY ULTRASOUND SCANNER WITH INTEGRATED REPORTING SYSTEM"

No Rujukan: T/1/7/2020(6)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 20-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
10  TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ANTI-DIABETIK

No Rujukan: T/885/7/2020/2023(15)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 550.00
Kategori : Bekalan
Buka: 20-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
11  TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN KONTRAS MEDIA

No Rujukan: T/792/8/2020/2023(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 04-08-2020
Tutup: 27-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
12  TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN BAHAGIAN DALAM BANGUNAN-BANGUNAN PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/994/7/2020/2023(10)

Maklumat Tambahan: Kaedah Permohonan: Sistem

Tarikh lawatan tapak : 28 Julai 2020
Dewan Pulasari, Tingkat 2, Bangunan Ruka, PPUM

Sebarang pengesahan kehadiran lawatan tapak hendaklah dimaklumkan kepada pihak Urusetia Jabatan Perolehan selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh lawatan tapak dijangka diadakan. Sila hubungi dengan kadar segera pegawai yang ditugaskan sepertimana berikut :-

Encik Mohd Ibrahem bin Mohamad Jumangen, e-mel: ibrahem@ummc.edu.my di talian 03-794942692; atau

Encik Zaili bin Matuju , e-mel : zaili@ummc.edu.my di talian 03-79493367.

Kod Bidang: 221001 DAN 221002
 
Bidang  : 221001
221002
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 1,150.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 20-07-2020
Tutup: 19-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
13  TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ANTI-HIPERTENSI

No Rujukan: T/885/7/2020/2023(14)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 20-07-2020
Tutup: 11-08-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunSYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI:
1. Dokumen sebut harga/Tender akan dijual bermula pada dari Tarikh Iklan Dibuka dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

2. Penyebut harga diwajibkan mengemukakan Sijil Pendaftaran Yang Asal & Salinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semasa membeli dokumen tawaran.

3. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga/ Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran.

4. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

Tarikh Keterangan Lampiran
April
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 4.2020 PADA 22 APRIL 2020
Update on: 22/4/2020
Lampiran
June
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 6. 2020 PADA 24 JUN 2020
Update on: 24/6/2020
Lampiran
May
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 5.2020 PADA 18 MEI 2020
Update on: 18/5/2020
Lampiran
May
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 7.2020 PADA 14 MEI 2020
Update on: 14/5/2020
Lampiran
April
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 5.2020 PADA 17 APRIL 2020
Update on: 17/4/2020
Lampiran
March
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 4.2020 PADA 23 MAC 2020
Update on: 23/3/2020
Lampiran
February
2020
KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA BIL. 3/2020 PADA : 26 FEBRUARI 2020
Update on: 26/2/2020
Lampiran
February
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JKS BIL.2_2020 PADA 12 FEBRUARI 2020
Update on: 12/2/2020
Lampiran
January
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD LP BIL. 2_2020 PADA 28 JANUARI 2020
Update on: 28/1/2020
Lampiran
December
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.1_2020 PADA 18 DISEMBER 2019
Update on: 18/12/2019
Lampiran
January
2020
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.1_2020 PADA 21 JANUARI 2020
Update on: 21/1/2020
Lampiran
December
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.11_2019 PADA 18 DISEMBER 2019
Update on: 18/12/2019
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
May
2020
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 28/5/2020
 
Dokumen: Lampiran
May
2020
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 28/5/2020
 
Dokumen: Lampiran
April
2019
 NOTIS MAKLUMAN - PERATURAN PENGAMBILAN SURAT SETUJU TERIMA (SST) DAN KONTRAK PEROLEHAN
 Update on: 25/4/2019
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK 2017
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK 2018
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran
November
2017
 PEMAKLUMAN PELEPASAN DARI MEMBAYAR GST
 Update on: 24/11/2017
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)