Ahad, 26 Mei 2019
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
   
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman

PERATURAN PENGAMBILAN SURAT SETUJU TERIMA (SST) DAN KONTRAK PEROLEHAN
-

1 - Prosedur Pendaftaran iPerolehan:

Petender yang hendak menyertai tawaran DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan membawa bersama dokumen berikut:

i) Kiriman Wang atau Bank Draf sebanyak RM20.00 atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

ii) Syarikat hendaklah membawa Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya.

2) - Sebarang Pertanyaan dan Aduan, Sila hubungi Jabatan Perolehan di Talian:   03-79492010

-Boleh juga diemelkan kepada: perolehan@ummc.edu.my
SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI:
1. Dokumen sebut harga/Tender akan dijual bermula pada dari Tarikh Iklan Dibuka dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

2. Penyebut harga diwajibkan mengemukakan Sijil Pendaftaran Yang Asal & Salinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semasa membeli dokumen tawaran.

3. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga/ Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran.

4. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID).

No Rujukan: T/1/5/2019(3)

Maklumat Tambahan: Petender yang ingin menyertai tender ini WAJIB menghadiri Lawatan Tapak yang akan diadakan pada 28 Mei 2019 (Selasa) jam 9.00 pagi di Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya
 
Bidang  : 210101
210104
210105
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Peralatan
Buka: 24-05-2019
Tutup: 20-06-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT "ENDOSCOPIC ULTRASOUND SYSTEM"

No Rujukan: T/1/5/2019(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 24-05-2019
Tutup: 17-06-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG RADIOFARMASEUTIKAL BAGI BAHAN RADIOAKTIF FLORINE-18 FLOURODEOXYGLUCOSE

No Rujukan: T/792/5/2019/2021(2)

Maklumat Tambahan: Petender diwajibkan mengemukakan Lesen A (Bahan Radioaktif) dan Lesen D (Pengangkutan) yang asal dan salinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom untuk Bahan Radiokatif semasa membeli dokumen tawaran Bil. 1
 
Bidang  : 050202
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 24-05-2019
Tutup: 17-06-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN DAN PERALATAN SECARA SEWAAN BAGI UJIAN MYCOBACTERIA LIQUID CULTURE MEDIA DAN UJIAN ANTIBIOTIK STREPTOMYCIN, ISONIAZID, RIFAMPICIN AND ETHAMBUTOL (SIRE) SENSITIVITY TESTING FOR MYCOBACTERIAL

No Rujukan: T/921/5/2019/2022(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 24-05-2019
Tutup: 17-06-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT INTRAVENOUS FLUIDS AND IRRIGATION FLUIDS

No Rujukan: T/885/5/2019/2022(9)

Maklumat Tambahan: DAN
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 10-05-2019
Tutup: 31-05-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL CORONARY ANGIOPLASTY (PTCA), CARDIAC CATHETERISATION, CORONARY ANGIOGRAM AND VALVULOPLASTY

No Rujukan: T/897/5/2019/2021(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 10-05-2019
Tutup: 31-05-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PRODUK ENTERAL

No Rujukan: T/1008/5/2019/2022(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 040102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 10-05-2019
Tutup: 31-05-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunSYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI:
1. Dokumen sebut harga/Tender akan dijual bermula pada dari Tarikh Iklan Dibuka dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

2. Penyebut harga diwajibkan mengemukakan Sijil Pendaftaran Yang Asal & Salinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semasa membeli dokumen tawaran.

3. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga/ Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran.

4. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

Tarikh Keterangan Lampiran
February
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.1_2019 PADA 11 FEBRUARI 2019
Update on: 11/2/2019
Lampiran
March
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.5_2019 PADA 13 MAC 2019
Update on: 13/3/2019
Lampiran
March
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.4_2019 PADA 5 MAC 2019
Update on: 5/3/2019
Lampiran
February
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.3_2019 PADA 15 FEBRUARI 2019
Update on: 15/2/2019
Lampiran
January
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.2_2019 PADA 31 JANUARI 2019
Update on: 31/1/2019
Lampiran
January
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.1_2019 PADA 7 JANUARI 2019
Update on: 7/1/2019
Lampiran
August
2018
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.13_2018 PADA 1 OGOS 2018
Update on: 1/8/2018
Lampiran
July
2018
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.12_2018 PADA 11 JULAI 2018
Update on: 11/7/2018
Lampiran
June
2018
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.10_2018 PADA 4 JUN 2018
Update on: 4/6/2018
Lampiran
May
2018
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.9_2018 PADA 25 MEI 2018
Update on: 25/5/2018
Lampiran
May
2018
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.8_2018 PADA 18 MEI 2018
Update on: 18/5/2018
Lampiran
April
2018
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.7_2018 PADA 27 APRIL 2018
Update on: 27/4/2018
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
April
2019
 NOTIS MAKLUMAN - PERATURAN PENGAMBILAN SURAT SETUJU TERIMA (SST) DAN KONTRAK PEROLEHAN
 Update on: 25/4/2019
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK 2017
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK 2018
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG TUNTUTAN PEMBAYARAN RUNCIT 2018
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)