7 April 2020
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman

PERATURAN PENGAMBILAN SURAT SETUJU TERIMA (SST) DAN KONTRAK PEROLEHAN
-

1 - Prosedur Pendaftaran iPerolehan:

Petender yang hendak menyertai tawaran DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan membawa bersama dokumen berikut:

i) Kiriman Wang atau Bank Draf sebanyak RM20.00 atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

ii) Syarikat hendaklah membawa Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya.

2) - Sebarang Pertanyaan dan Aduan, Sila hubungi Jabatan Perolehan di Talian:   03-79492010

-Boleh juga diemelkan kepada: perolehan@ummc.edu.my

# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) SET MICRO INSTRUMENT FOR CORONARY

No Rujukan: S/1/3/2020(14)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 19-03-2020
Tutup: 20-04-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) SET COMPLETE BYPASS DAN SATU (1) SET INTERNAL MAMMARY ARTERY RETRACTOR FOR MIDCAB

No Rujukan: S/1/3/2020(13)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 19-03-2020
Tutup: 20-04-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
3 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) SET HARVEST VEIN TELESCOPE DAN SATU (1) SET HARVEST POWER SUPPLY

No Rujukan: S/1/3/2020(12)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 19-03-2020
Tutup: 20-04-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
4 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SEBELAS (11) UNIT PORTABLE SUCTION PUMP

No Rujukan: S/1/3/2020(11)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 19-03-2020
Tutup: 20-04-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
5 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN TONER

No Rujukan: S/809/3/2020/2022(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 020601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-03-2020
Tutup: 15-04-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
6 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA (2) UNIT DISTRIBUTION SWITCH

No Rujukan: S/1/3/2020(10)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210102
210105
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 12-03-2020
Tutup: 15-04-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
7 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL UBAT FONDAPARINUX

No Rujukan: S/885/3/2020(5)

Maklumat Tambahan: 050201 dan 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 12-03-2020
Tutup: 15-04-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
8 SEBUT HARGA BAGI CADANGAN NAIKTARAF KORIDOR ARAS 2, MENARA UTAMA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/3/2020(16)

Maklumat Tambahan: Lawatan Tapak: 17 April 2020 (Jumaat) (WAJIB)
Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan
3.00 Petang.
 
Bidang  :
G1-B-B04 (Kerja am bangunan)
G1-B-B10 (Pemasangan paip air dalaman)
G1-B-B13 (Pemasangan jubin dan kerja lepasan)
G1-B-B28 (Kerja ubahsuai)
G2-B-B04 (Kerja am bangunan)
G2-B-B10 (Pemasangan paip air dalaman)
G2-B-B13 (Pemasangan jubin dan kerja lepasan)
G2-B-B28 (Kerja ubahsuai)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 19-03-2020
Tutup: 30-04-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunSYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI:
1. Dokumen sebut harga/Tender akan dijual bermula pada dari Tarikh Iklan Dibuka dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

2. Penyebut harga diwajibkan mengemukakan Sijil Pendaftaran Yang Asal & Salinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semasa membeli dokumen tawaran.

3. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga/ Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran.

4. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT - UBAT PSIKIATRIK

No Rujukan: T/885/2/2020/2023(3)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang : 050201 dan 0502002
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 27-02-2020
Tutup: 15-04-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PELBAGAI DRESSING

No Rujukan: T/1120/3/2020/2022(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 19-03-2020
Tutup: 15-04-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) JENAMA SIEMENS

No Rujukan: T/1703/2/2020/2023(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 27-02-2020
Tutup: 14-04-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN EMPAT (4) UNIT ENDOSCOPY STORAGE CABINET

No Rujukan: T/1/2/2020(1)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK PADA 06/03/2020 JAM 9.00 PAGI DI BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 27-02-2020
Tutup: 09-04-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT NUTRISI

No Rujukan: T/885/2/2020/2023(2)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 27-02-2020
Tutup: 15-04-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN SYRINGES

No Rujukan: T/809/2/2020/2023(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 27-02-2020
Tutup: 15-04-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunSYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI:
1. Dokumen sebut harga/Tender akan dijual bermula pada dari Tarikh Iklan Dibuka dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

2. Penyebut harga diwajibkan mengemukakan Sijil Pendaftaran Yang Asal & Salinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semasa membeli dokumen tawaran.

3. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga/ Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran.

4. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

Tarikh Keterangan Lampiran
December
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.1_2020 PADA 18 DISEMBER 2019
Update on: 18/12/2019
Lampiran
January
2020
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.1_2020 PADA 21 JANUARI 2020
Update on: 21/1/2020
Lampiran
December
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.11_2019 PADA 18 DISEMBER 2019
Update on: 18/12/2019
Lampiran
December
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.17_2019 PADA 23 DISEMBER 2019
Update on: 23/12/2019
Lampiran
November
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.10_2019 PADA 27 NOVEMBER 2019
Update on: 27/11/2019
Lampiran
November
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.16_2019 PADA 29 NOVEMBER 2019
Update on: 29/11/2019
Lampiran
December
2017
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.25_2018 PADA 15 DISEMBER 2017
Update on: 15/12/2017
Lampiran
December
2017
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.24_2018 PADA 5 DISEMBER 2017
Update on: 5/12/2017
Lampiran
November
2017
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.23_2018 PADA 22 NOVEMBER 2017
Update on: 22/11/2017
Lampiran
November
2017
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.22_2018 PADA 2 NOVEMBER 2017
Update on: 2/11/2017
Lampiran
October
2017
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.21_2018 PADA 25 OKTOBER 2017
Update on: 25/10/2017
Lampiran
October
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.15_2019 PADA 25 OKTOBER 2019
Update on: 25/10/2019
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
April
2019
 NOTIS MAKLUMAN - PERATURAN PENGAMBILAN SURAT SETUJU TERIMA (SST) DAN KONTRAK PEROLEHAN
 Update on: 25/4/2019
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK 2017
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK 2018
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran
November
2017
 PEMAKLUMAN PELEPASAN DARI MEMBAYAR GST
 Update on: 24/11/2017
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)