27 November 2022
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman :
PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN)

- RUJUK PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN). PINDAAN 29 SEPTEMBER 2022.

MAKLUMAN TERKINI

MAKLUMAN TERKINI

 

BERKUATKUASA MULAI 1 JULAI 2022, SEMUA SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN SISTEM IPEROLEHAN HENDAKLAH MEMUAT NAIK:

I)         SIJIL-SIJIL YANG DIDAFTARKAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MoF), SIJIL LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI MALAYSIA (CIDB), PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) DAN LAIN-LAIN DOKUMEN BERKAITAN TELAH DISAHKAN BENAR OLEH PENGARAH SYARIKAT/ EKSEKUTIF SYARIKAT/ SETIAUSAHA  SYARIKAT/ KETUA KAMPUNG/ PENGHULU/ PEGAWAI DAERAH ATAU PEGAWAI KERAJAAN KELAS A.

II)            MANAKALA, PENYATA BANK PERLU DISAHKAN BENAR OLEH PIHAK BANK BERKENAAN. 

 


TATACARA PENGHANTARAN TAWARAN

PPUM telah mewajibkan penghantaran tawaran secara atas talian (Online) melalui Sistem iPerolehan sepenuhnya berkuat kuasa serta merta yang melibatkan iklan tawaran yang dikeluarkan mulai 18 Ogos 2020.Oleh yang demikian, urusan penghantaran salinan tawaran yang dilaksanakan sebelum ini turut dihentikan berkuatkuasa serta-merta.


Pengecualian ke atas arahan ini hanya melibatkan perolehan yang dilaksanakan secara manual.


PEMAKLUMAN PELAKSANAAN PROGRAM PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION FOR GROWING ENTREPRENEURS (PROTEGE) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

Sila klik-Lampiran-untuk maklumat lanjut.# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PERKAKASAN PENGURUSAN CAPAIAN INTERNET USANG DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/11/2022(29)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210201 Atau
210202 Atau
210203 Atau
210105 Atau
210107 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR (MTO) UNTUK BEKALAN PERKHIDMATAN PENGHANTARAN BI-PLANE ANGIOGRAPHY SYSTEM SECARA FREE ON BOARD (FOB) KE PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/MTO/11/2022(3)

Maklumat Tambahan: TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN

Taklimat dan Lawatan Tapak:-

Tarikh: 22 November 2022 (Selasa)
Masa: 3.30pm
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa sesi taklimat sebut harga:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Sijil Taraf Bumiputera (Jika Berkaitan)
5) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.

*PENJUALAN DOKUMEN SEBUT HARGA HANYA BERMULA SELEPAS SESI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK.
 
Bidang  : 221709 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
3 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN TIGA BELAS (13) UNIT TROLI PESAKIT (STRETCHER) DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/11/2022(28)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
4 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) BUAH LORI DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/11/2022(27)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 110104 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
5 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN EMPAT (4) UNIT MEDICAL REFRIGERATOR DAN TIGA (3) UNIT FREEZER -20'C DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/11/2022(26)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50
Kategori : Peralatan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
6 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYEWAAN SATU (1) UNIT INTRAOPERATIVE NEUROMONITORING SYSTEM DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1503/11/2022/2024(11)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
7 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN PCR AMPLIFICATION KIT FOR HUMAN SHORT TANDEM REPEAT (STR) LOCI FOR CHIMERISM ANALYSIS

No Rujukan: S/1123/11/2022(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Bekalan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
8 SEBUT HARGA BAGI MENGUKUR, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN KASUT SERAGAM (TIDAK BERTUMIT)

No Rujukan: S/1203/11/2022(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 020802 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Bekalan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
9 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DUA PULUH SEMBILAN (29) UNIT VENTILATOR INVASIVE & NON INVASIVE JENAMA RESPIRONICS DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/11/2022/2025(32)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
10 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN BUMBUNG FOOD COURT ARAS 1, BANGUNAN TRAUMA DAN KECEMASAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/11/2022(25)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 23 November 2022 (10.00 pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G1-B-B15 (Pemasangan bumbung dan clading logam) Dan
G1-B-B04 (Kerja am bangunan) Dan
G1-CE-CE24 (Struktur kejuruteraan awam)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
11 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN EMPAT (4) UNIT CHILLER JENAMA HITACHI DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

No Rujukan: S/1703/11/2022/2024(31)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang: 220300 atau 220301 atau CIDB Gred G2 Kategori ME Pengkhususan M01

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Butiran Lawatan Tapak adalah seperti berikut:

Tarikh: 24 November 2022 (Khamis)
Masa: 11.30 pagi
Lokasi: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK atau Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (MoF) sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  : 220300 Atau
220301 Atau
G2-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
12 SEBUT HARGA BAGI MENJAHIT DAN MEMBEKAL PAKAIAN SERAGAM PELAJAR KEJURURAWATAN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/828/11/2022/2025(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 020701 Atau
020801 Atau
020802 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
13 SEBUT HARGA KERJA-KERJA UBAH SUAI BILIK 24 & 25 MENJADI BILIK BERTEKANAN NEGATIF DI WAD ICU, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/11/2022(24)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 22 November 2022 (12.00 Tengahari)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G1-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
14 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ENAM (6) UNIT CHILLER JENAMA TRANE DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

No Rujukan: S/1703/11/2022/2024(33)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang: 220300 ATAU 220301 ATAU CIDB Gred G2, Kategori ME, Pengkhususan M01

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Butiran Lawatan Tapak adalah seperti berikut:

Tarikh: 24 November 2022 (Khamis)
Masa: 10.00 pagi
Lokasi: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK atau Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (MoF) sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  : 220300 Atau
220301 Atau
G2-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
15 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBAIKAN FASILITI DAN INFRASTRUKTUR JABATAN KEJURUTERAAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/11/2022(23)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 22 November 2022 (11.00 pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G2-B-B04 (Kerja am bangunan) Atau
G2-B-B28 (Kerja ubahsuai)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
16 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF KOMPLEKS PENDIDIKAN SAINS KEJURURAWATAN (KPSK), PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/11/2022(22)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 22 November 2022 (10.00 pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan
 
Bidang  :
G2-B-B04 (Kerja am bangunan) Atau
G2-B-B18 (Kerja logam)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 17-11-2022
Tutup: 01-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang hendak menyertai sebut harga/tender ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dengan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Dokumen sebut harga/tender yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

3. Syarikat adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil -sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam sistem iPerolehan (https://iperolehan.ummc.edu.my) untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga/tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Dokumen sebut harga/tender dijual mulai dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang mengikut tarikh yang ditetapkan dengan harga seperti dinyatakan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

5. Dokumen sebut harga/tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan perlu dihantar dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh dan masa tutup iklan yang dinyatakan.

6. Sampel bagi sebut harga/tender yang berkaitan (jika ada) hendaklah diserahkan di kaunter Jabatan Perolehan dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan dan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

7. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan sebut harga/tender tidak akan dipertimbangkan.
# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF WAD 5UB DAN 6UB, MENARA UTAMA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (KONTRAKTOR UTAMA - AWAM)

No Rujukan: T/1803/11/2022(7)

Maklumat Tambahan: GRED G4 DAN KE ATAS, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04 ATAU B28

LAWATAN DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 22 November 2022 (Selasa)
Masa: 2.30 Petang
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

*Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PKK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
 
Bidang  :
G4-B-B04 (Kerja am bangunan) Atau
G4-B-B28 (Kerja ubahsuai) Atau
G5-B-B28 (Kerja ubahsuai) Atau
G5-B-B04 (Kerja am bangunan) Atau
G6-B-B04 (Kerja am bangunan) Atau
G6-B-B28 (Kerja ubahsuai) Atau
G7-B-B04 (Kerja am bangunan) Atau
G7-B-B28 (Kerja ubahsuai)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 17-11-2022
Tutup: 13-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PENGGANTIAN PERKAKASAN ICT USANG DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/11/2022(12)

Maklumat Tambahan: 210101 ATAU 210102 ATAU 210103
 
Bidang  : 210101 Atau
210102 Atau
210103 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 07-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENGGANTIKAN DAN MENTAULIAHKAN PERALATAN RANGKAIAN USANG DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/11/2022(11)

Maklumat Tambahan: 210102 ATAU 210105 ATAU 210107
 
Bidang  : 210105 Atau
210102 Atau
210107 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 07-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PENGGANTIAN PERKAKASAN DAN PERISIAN USANG PUSAT DATA DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/11/2022(10)

Maklumat Tambahan: 210102 ATAU 210103 ATAU 210104 ATAU 210106 ATAU 210199
 
Bidang  : 210102 Atau
210103 Atau
210104 Atau
210106 Atau
210199 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Peralatan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 07-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT KEMOTERAPI

No Rujukan: T/885/11/2022/2025(13)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050201 Dan
050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 550.00
Kategori : Bekalan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 07-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT ANESTESIOLOGI

No Rujukan: T/885/11/2022/2025(12)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050201 Dan
050202 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 17-11-2022
Tutup: 07-12-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang hendak menyertai sebut harga/tender ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dengan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Dokumen sebut harga/tender yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

3. Syarikat adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil -sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam sistem iPerolehan (https://iperolehan.ummc.edu.my) untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga/tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Dokumen sebut harga/tender dijual mulai dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang mengikut tarikh yang ditetapkan dengan harga seperti dinyatakan menggunakan kaedah bayaran sama ada, Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

5. Dokumen sebut harga/tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan perlu dihantar dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh dan masa tutup iklan yang dinyatakan.

6. Sampel bagi sebut harga/tender yang berkaitan (jika ada) hendaklah diserahkan di kaunter Jabatan Perolehan dengan kadar segera atau selewat-lewatnya pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan dan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

7. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan sebut harga/tender tidak akan dipertimbangkan.
Tarikh Keterangan Lampiran
July
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 7 PADA 27 JULAI 2022
Update on: 27/7/2022
Lampiran
June
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT JAWATANKUASA BIL 7 PADA 17 JUN 2022
Update on: 17/6/2022
Lampiran
June
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 6 PADA 29 JUN 2022
Update on: 29/6/2022
Lampiran
July
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT JAWATANKUASA BIL 8 PADA 19 JULAI 2022
Update on: 19/7/2022
Lampiran
August
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT JAWATANKUASA BIL 9 PADA 17 OGOS 2022
Update on: 17/8/2022
Lampiran
May
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT JAWATANKUASA BIL 6 PADA 23 MEI 2022
Update on: 23/5/2022
Lampiran
May
2022
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 5 PADA 25 MEI 2022
Update on: 25/5/2022
Lampiran
April
2022
BIL.5 2022 KEPUTUSAN JAWATANKUASA SEBUT HARGA
Update on: 15/4/2022
Lampiran
April
2022
BIL 4. 2022 KEPUTUSAN JAWATANKUASA LEMBAGA PEROLEHAN
Update on: 27/4/2022
Lampiran
April
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 4 2022
Update on: 4/4/2022
Lampiran
March
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 3 2022
Update on: 16/3/2022
Lampiran
February
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 2 2022
Update on: 18/2/2022
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
June
2021
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
June
2021
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)