23 Februari 2024
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman :
PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN)

- RUJUK PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN). PINDAAN 29 SEPTEMBER 2022.

MAKLUMAN TERKINI

MAKLUMAN TERKINI

 

BERKUATKUASA MULAI 1 JULAI 2022, SEMUA SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN SISTEM IPEROLEHAN HENDAKLAH MEMUAT NAIK:

I)         SIJIL-SIJIL YANG DIDAFTARKAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MoF), SIJIL LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI MALAYSIA (CIDB), PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) DAN LAIN-LAIN DOKUMEN BERKAITAN TELAH DISAHKAN BENAR OLEH PENGARAH SYARIKAT/ EKSEKUTIF SYARIKAT/ SETIAUSAHA  SYARIKAT/ KETUA KAMPUNG/ PENGHULU/ PEGAWAI DAERAH ATAU PEGAWAI KERAJAAN KELAS A.

II)            MANAKALA, PENYATA BANK PERLU DISAHKAN BENAR OLEH PIHAK BANK BERKENAAN. 

 


TATACARA PENGHANTARAN TAWARAN

PPUM telah mewajibkan penghantaran tawaran secara atas talian (Online) melalui Sistem iPerolehan sepenuhnya berkuat kuasa serta merta yang melibatkan iklan tawaran yang dikeluarkan mulai 18 Ogos 2020.Oleh yang demikian, urusan penghantaran salinan tawaran yang dilaksanakan sebelum ini turut dihentikan berkuatkuasa serta-merta.


Pengecualian ke atas arahan ini hanya melibatkan perolehan yang dilaksanakan secara manual.


PEMAKLUMAN PELAKSANAAN PROGRAM PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION FOR GROWING ENTREPRENEURS (PROTEGE) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

Sila klik-Lampiran-untuk maklumat lanjut.# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SEPULUH (10) UNIT TRANSFER TROLLEY DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/2/2024(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Peralatan
Buka: 23-02-2024
Tutup: 08-03-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT FULL FIELD MOTORIZED RADIOACTIVE SOURCE TROLLEY WITH SHIELDED COMPARTMENT DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/2/2024(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Peralatan
Buka: 23-02-2024
Tutup: 08-03-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
3 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS FLOTRAC SENSOR DI WAD KRITIKAL

No Rujukan: S/1121/3/2024/2026(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 23-02-2024
Tutup: 08-03-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
4 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT CARDIO PULMONARY EXERCISE TESTING DEVICE DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/2/2024(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Peralatan
Buka: 13-02-2024
Tutup: 27-02-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
5 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENCETAK DAN MENGHANTAR CENDERAMATA (INSULATED VACUUM BOTTLE) KE PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1203/2/2024(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 030201 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 10.00
Kategori : Bekalan
Buka: 14-02-2024
Tutup: 27-02-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang pertama kali berminat ingin menyertai sebut harga / tender di PPUM DIWAJIBKAN untuk mendaftar di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM bagi mendapatkan akses Sistem iPerolehan PPUM dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00.

- Sila muat turun dan lengkap borang [BORANG PENDAFTARAN] dan dibawa bersama sewaktu pendaftaran di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM

2. Pembelian dokumen sebut harga / tender perlu dibuat di Kaunter Jabatan Perolehan sahaja kecuali sekiranya lawatan tapak diwajibkan. Pembelian dokumen akan dibenarkan setelah lawatan tapak selesai.

3. Pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam Sistem iPerolehan https://iperolehan.ummc.edu.my sebelum dibenarkan membeli dokumen sebut harga / tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Kaedah pembayaran pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender adalah secara Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA dan tidak akan dikembalikan.

5. Dokumen yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

6. Dokumen sebut harga / tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan penyerahan sampel berkaitan (sekiranya ada) perlu dihantar sebelum atau pada tarikh dan masa yang dinyatakan di dalam iklan.

7. Iklan akan DITUTUP pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

8. Penghantaran dokumen (manual) dan penerimaan sampel (sekiranya ada) di kaunter Jabatan Perolehan TIDAK akan diterima selepas tarikh tutup iklan.

9. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan tender / sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

10. Waktu perkhidmatan di Jabatan Perolehan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang pada waktu pejabat.
# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY WITH TOMOSYNTHESIS DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/2/2024(1)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG
050101 atau 050102


SYARAT-SYARAT TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK
Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN.

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 26 Februari 2024 (Isnin)
Masa: 09.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Salinan Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (Kementerian Kewangan Malaysia)

Hanya PENAMA yang berdaftar di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  : 050101 Atau
050102 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Peralatan
Buka: 22-02-2024
Tutup: 18-03-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN TENDER PELUPUSAN BAGI PERALATAN PERUBATAN DAN KELENGKAPAN HOSPITAL SECARA JUALAN SISA TERMASUK KERJA-KERJA MENGANGKUT & MEMBERSIHKAN KAWASAN

No Rujukan: T/L/2/2024(1)

Maklumat Tambahan: 1. Penjualan aset ini adalah terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang 221902 (membeli barang lusuh perlu permit).

2. Petender diwajibkan menghadiri lawatan tapak yang akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 22 Februari 2024 (Khamis)
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Jabatan Perolehan, Pusat Perubatan Universiti Malaya
Dokumen tender : boleh didapati secara percuma selepas lawatan tapak

3. Petender perlu membawa bersama dokumen-dokumen yang diperlukan semasa lawatan tapak seperti berikut:-

(a) Sijil SSM
(b) Kad Pengenalan
(c) Cap Syarikat
(d) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (Kementerian Kewangan Malaysia)

4. Hanya PENAMA yang terdapat dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (Kementerian Kewangan Malaysia) sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak ini.


 
Bidang  : 221902 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 0.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 16-02-2024
Tutup: 14-03-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF SISTEM PENGURUSAN BANGUNAN (BMS) DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/2/2024(1)

Maklumat Tambahan: KOD BIDANG
CIDB Gred G4 ATAU KE ATAS, Kategori ME, Pengkhususan M04


SYARAT-SYARAT TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK
Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN.

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 16 Februari 2024 (Jumaat)
Masa: 10.00 Pagi
Tempat: Bilik Mesyuarat Kejuruteraan, Aras 1, Jabatan Kejuruteraan, Pusat Perubatan Universiti Malaya

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil SSM
2) Kad Pengenalan
3) Cap Syarikat
4) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) di dalam PPK/SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat/lawatan tapak.

Penjualan dokumen tender hanya akan bermula selepas sesi taklimat/lawatan tapak.
 
Bidang  :
G4-ME-M04 (Sistem automasi bangunan) Atau
G5-ME-M04 (Sistem automasi bangunan) Atau
G6-ME-M04 (Sistem automasi bangunan) Atau
G7-ME-M04 (Sistem automasi bangunan)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 14-02-2024
Tutup: 08-03-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT ROBOTIC ASSISTED SURGICAL SYSTEMS SECARA FREE ON BOARD (FOB) DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1/2/2024(3)

Maklumat Tambahan: 050101 ATAU 050102
 
Bidang  : 050101 Atau
050102 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 500.00
Kategori : Peralatan
Buka: 06-02-2024
Tutup: 27-02-2024 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun


SYARAT-SYARAT UMUM YANG PERLU DIPATUHI:

1. Syarikat yang pertama kali berminat ingin menyertai sebut harga / tender di PPUM DIWAJIBKAN untuk mendaftar di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM bagi mendapatkan akses Sistem iPerolehan PPUM dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00.

- Sila muat turun dan lengkap borang [BORANG PENDAFTARAN] dan dibawa bersama sewaktu pendaftaran di Kaunter Jabatan Perolehan, PPUM

2. Pembelian dokumen sebut harga / tender perlu dibuat di Kaunter Jabatan Perolehan sahaja kecuali sekiranya lawatan tapak diwajibkan. Pembelian dokumen akan dibenarkan setelah lawatan tapak selesai.

3. Pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut (sekiranya berkaitan) yang masih sah tempohnya dan telah dimuatnaik di dalam Sistem iPerolehan https://iperolehan.ummc.edu.my sebelum dibenarkan membeli dokumen sebut harga / tender:

i) Kementerian Kewangan Malaysia (MoF):
  a) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
  b) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

ii) Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB):
  a) Sijil Perakuan Pendaftaran (PPK)
  b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

iii) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK):
  a) Sijil Taraf Bumiputera Kontraktor Kerja


4. Kaedah pembayaran pendaftaran syarikat dan pembelian dokumen sebut harga / tender adalah secara Kad Debit / Kad Kredit / eWallet / Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draft atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA dan tidak akan dikembalikan.

5. Dokumen yang telah dibeli akan dihantar melalui e-mel syarikat yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

6. Dokumen sebut harga / tender WAJIB dilengkapkan secara dalam talian (Online) dan penyerahan sampel berkaitan (sekiranya ada) perlu dihantar sebelum atau pada tarikh dan masa yang dinyatakan di dalam iklan.

7. Iklan akan DITUTUP pada tarikh tutup iklan yang dinyatakan pada jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan.

8. Penghantaran dokumen (manual) dan penerimaan sampel (sekiranya ada) di kaunter Jabatan Perolehan TIDAK akan diterima selepas tarikh tutup iklan.

9. Kegagalan mematuhi arahan di atas akan menyebabkan penyertaan tender / sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

10. Waktu perkhidmatan di Jabatan Perolehan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang pada waktu pejabat.
Tarikh Keterangan Lampiran
December
2023
LEMBAGA PEROLEHAN BIL 12/2023
Update on: 22/12/2023
Lampiran
November
2023
JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 14/2023
Update on: 11/11/2023
Lampiran
November
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 11/2023
Update on: 28/11/2023
Lampiran
November
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 13/2023
Update on: 17/11/2023
Lampiran
October
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 12/2023
Update on: 19/10/2023
Lampiran
October
2023
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 10/2023
Update on: 25/10/2023
Lampiran
September
2023
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 10/2023
Update on: 13/9/2023
Lampiran
August
2023
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 08/2023
Update on: 15/8/2023
Lampiran
August
2023
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 09/2023
Update on: 23/8/2023
Lampiran
September
2023
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 11/2023
Update on: 22/9/2023
Lampiran
August
2023
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 08/2023
Update on: 21/8/2023
Lampiran
September
2023
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 09/2023
Update on: 22/9/2023
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
June
2021
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
June
2021
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)