27 Februari 2021
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman :
TATACARA PENGHANTARAN TAWARAN

PPUM telah mewajibkan penghantaran tawaran secara atas talian (Online) melalui Sistem iPerolehan sepenuhnya berkuat kuasa serta merta yang melibatkan iklan tawaran yang dikeluarkan mulai 18 Ogos 2020.Oleh yang demikian, urusan penghantaran salinan tawaran yang dilaksanakan sebelum ini turut dihentikan berkuatkuasa serta-merta.

 

Pengecualian ke atas arahan ini hanya melibatkan perolehan yang dilaksanakan secara manual. 
Prosedur Pendaftaran iPerolehan:

Petender yang hendak menyertai tawaran DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan membawa bersama dokumen berikut:

i) Kiriman Wang atau Bank Draf sebanyak RM20.00 atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

ii) Syarikat hendaklah membawa Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya.

Sebarang Pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan di Talian:  03-79492010

# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN DISPOSABLE NON-STERILE GLOVE WITH POWDER

No Rujukan: S/1120/2/2021(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 26-02-2021
Tutup: 05-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENYELENGGARA QUEUE MANAGEMENT SYSTEM (QMS) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1053/2/2021/2023(11)

Maklumat Tambahan: Taraf : TERBUKA

Kod Bidang : 210101 atau 210102 atau 210103 atau 210104 atau 210105 atau 210106

Tarikh Tutup : 5 MAC 2021 @ 12 TENGAHARI

Harga Dokumen : RM50.00 – (WANG POS/KIRIMAN WANG / BANK DRAFT)
 
Bidang  : 210106
210102
210101
210103
210104
210105
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 16-02-2021
Tutup: 05-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
3 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SATU (1) UNIT PHACOEMULSIFICATION/CONSTELLATION MACHINE JENAMA ALCON DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/2/2021/2024(9)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 16-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
4 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MEDICAL & FARMASEUTIKAL FRIDGE DAN FREZEER DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/2/2021/2023(8)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220600
220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 22-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
5 SEBUT HARGA BAGI CADANGAN MEREKA BENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN BILIK SERBAGUNA UNTUK KEGUNAAN STAF KESELAMATAN DI ARAS BAWAH BANGUNAN MENARA UTAMA

No Rujukan: S/1803/2/2021(7)

Maklumat Tambahan: Syarikat boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan yang dinyatakan dalam dokumen sebut harga berkenaan pada 22 dan 23 Februari 2021. Amalan
penjarakan, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan.

Sebarang pertanyaan bagi sebut harga Bil.7, sila hubungi Zaili bin Matuju di alamat e-
mel :  zaili@ummc.edu.my  atau Hasmawati binti Mohd Yusoff di alamat e-
mel  hasmawatimy@ummc.edu.my  atau di talian 03-79493367/2208.
 
Bidang  :
G2-B-B28 (Kerja ubahsuai)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 16-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
6 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN PUMP SET ENTERAL FEEDING BAG

No Rujukan: S/1008/2/2021/2024(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 16-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
7 SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BAGI SEPULUH (10) UNIT HAEMODIALISIS MACHINE JENAMA B BRAUN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/2/2021/2024(13)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 16-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
8 SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DUA PULUH LIMA (25) UNIT PERALATAN MATA, OPERATING MICROSCOPE DAN PERALATAN LASER JENAMA CARL ZEISS

No Rujukan: S/1703/2/2021/2024(15)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 16-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
9 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM BEKALAN ELEKTRIK TANPA GANGGUAN (UPS) UNTUK TEMPOH 3 TAHUN

No Rujukan: S/1703/2/2021/2024(14)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang : 140203 dan 220503
 
Bidang  : 140203
220503
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 16-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN INVASIVE CARDIOLOGY

No Rujukan: T/897/2/2021/2023(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 22-02-2021
Tutup: 16-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PELBAGAI RAWATAN DIALISIS

No Rujukan: T/102/2/2021/2024(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 22-02-2021
Tutup: 16-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG RADIOFARMASEUTIKAL BAGI BAHAN RADIOAKTIF FLORINE-18 FLOURODEOXYGLUCOSE

No Rujukan: T/792/2/2021/2023(1)

Maklumat Tambahan: Petender diwajibkan mengemukakan Lesen A (Bahan Radioaktif) dan Lesen D (Pengangkutan) yang asal dan salinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom untuk Bahan Radiokatif semasa membeli dokumen tawaran ini.
 
Bidang  : 050202
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 22-02-2021
Tutup: 16-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL SUIT

No Rujukan: T/1120/2/2021(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL UBAT-UBAT RESPIRATORI

No Rujukan: T/885/2/2021/2024(4)

Maklumat Tambahan: Kod bidang : 050201 DAN 050202
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN FACE SHIELD

No Rujukan: T/1120/2/2021/2023(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SATU (1) UNIT SPECT SCANNER DAN SATU (1) UNIT SPECT XCT SCANNER JENAMA PHILIPS DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1703/2/2021/2023(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 08-02-2021
Tutup: 02-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN ENAM (6) UNIT KIOSK BAYARAN LAYAN DIRI SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: T/1503/12/2020/2023(21)

Maklumat Tambahan: 210101 atau 210102 atau 210103 atau 210104
 
Bidang  : 210102
210101
210103
210104
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 22-02-2021
Tutup: 16-03-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunTarikh Keterangan Lampiran
December
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 16 (KHAS). PADA 04 DISEMBER 2020
Update on: 4/12/2020
Lampiran
September
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 12. PADA 18 SEPTEMBER 2020
Update on: 18/9/2020
Lampiran
October
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 13. PADA 16 OKTOBER 2020
Update on: 16/10/2020
Lampiran
November
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 15. PADA 17 NOVEMBER 2020
Update on: 17/11/2020
Lampiran
September
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 9. PADA 23 SEPTEMBER 2020
Update on: 23/9/2020
Lampiran
October
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 10. PADA 26 OKTOBER 2020
Update on: 26/10/2020
Lampiran
June
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 9 KHAS 2020. PADA 18 JUN 2020 DAN 19 JUN 2020.
Update on: 18/6/2020
Lampiran
June
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 8 2020. PADA 17 JUN 2020.
Update on: 17/6/2020
Lampiran
August
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL. 11 2020. PADA 18 OGOS 2020
Update on: 18/8/2020
Lampiran
July
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.10 2020. PADA 22 JULAI 2020
Update on: 22/7/2020
Lampiran
July
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL.7 2020. PADA 22 JULAI 2020
Update on: 22/7/2020
Lampiran
August
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 8 2020. PADA 27 OGOS 2020
Update on: 27/8/2020
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
May
2020
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 28/5/2020
 
Dokumen: Lampiran
May
2020
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 28/5/2020
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)