25 September 2020
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman :
TATACARA PENGHANTARAN TAWARAN

PPUM telah mewajibkan penghantaran tawaran secara atas talian (Online) melalui Sistem iPerolehan sepenuhnya berkuat kuasa serta merta yang melibatkan iklan tawaran yang dikeluarkan mulai 18 Ogos 2020.Oleh yang demikian, urusan penghantaran salinan tawaran yang dilaksanakan sebelum ini turut dihentikan berkuatkuasa serta-merta.

 

Pengecualian ke atas arahan ini hanya melibatkan perolehan yang dilaksanakan secara manual. 
Prosedur Pendaftaran iPerolehan:

Petender yang hendak menyertai tawaran DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan membawa bersama dokumen berikut:

i) Kiriman Wang atau Bank Draf sebanyak RM20.00 atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

ii) Syarikat hendaklah membawa Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya.

Sebarang Pertanyaan dan Aduan, Sila hubungi Jabatan Perolehan di Talian:  03-79492010

-Boleh juga diemelkan kepada: iperolehan@ummc.edu.my

# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN GAS PETROLEUM CECAIR (LIQUEFIED PETROLEUM GAS LPG)TERMASUK PENYELENGGARAAN BERJADUAL, SERVICE, UNLIMITED BREAKDOWN CALL SECARA COMPREHENSIVE DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/9/2020/2022(2)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang: 060301 dan 120602.
 
Bidang  : 060301
120602
Taraf : TERBUKA.
Harga : RM 150.00
Kategori : Bekalan
Buka: 24-09-2020
Tutup: 05-10-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA BAGI CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 'PERFORATED ALUMINIUM PANEL' DI BANGUNAN PLAZA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/9/2020(71)

Maklumat Tambahan: TARAF : BUMIPUTERA

KOD BIDANG :CIDB GRED G1 , KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04

LAWATAN TAPAK : 28 SEPTEMBER 2020 (ISNIN) JAM 2.30 PETANG DI BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN

(SILA RUJUK SYARAT DI PERENGGAN 3 DAN 4)

SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :
1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Kiriman Wang atau Bank Draf atau Wang Pos atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Dokumen tawaran yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah
didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

3. Petender dikehendaki mematuhi perkara-perkara berikut bagi melancarkan sesi lawatan tapak
ini:

3.1 Sila hadir sekurang-kurangnya 15 minit awal daripada masa yang dijadualkan;

3.2 Setiap syarikat hanya boleh diwakili oleh dua (2) orang sahaja ; 

3.3 Dikehendaki mematuhi Prosedur Standard Operasi (SOP) selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang sedang berkuatkuasa. Setiap wakil syarikat dikehendaki melengkapkan visa kemasukan sepertimana di http://visa.ummc.edu.my/languageselect.asp?kod_jeniscontact=vendor&page=1 sebelum menghadirkan diri di lokasi yang ditetapkan;

3.4 Pihak Urus setia berhak menghalang kemasukan mana-mana wakil syarikat yang gagal mematuhi SOP;

3.5 Hanya PENAMA di dalam Perakuan Pendaftaran kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sahaja dibenarkan menghadiri sesi lawatan tapak. Walau bagaimananapun, mana-mana individu yang bukan penama dibenarkan hadir dengan menggunakan surat wakil yang ditandatangani oleh penama/pemilik syarikat yang sah; dan

3.6 Dikehendaki membawa Kad Pengenalan, Cop Syarikat serta Sijil Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku/berkuatkuasa.

4. Dokumen tawaran ini hanya akan dijual kepada mana-mana petender yang telah selesai menghadiri lawatan tapak di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya
yang tidak akan dikembalikan.

5. Petender dikehendaki mematuhi semua arahan sepertimana di atas. Sebarang pelanggaran arahan yang dilakukan secara sengaja mahupun tidak sengaja pihak urusetia berhak melarang tuan/puan menyertai sesi lawatan tapak ini. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Zaili bin Matuju di alamat e-mel :  zaili@ummc.edu.my  atau Hasmawati binti Mohd Yusoff di alamat e-mel  hasmawatimy@ummc.edu.my  atau di talian 03-79493367/2208. Sila beri
maklum balas ke atas e-mel ini untuk tujuan pengesahan kehadiran tuan/puan ke sesi lawatan tapak berserta senarai nama wakil syarikat yang bakal hadir.  

6. Dokumen Tawaran WAJIB dilengkapkan secara atas talian (online) dan dihantar sebelum atau pada hari Isnin, 5 Oktober 2020 jam 12.00 tengah hari. Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.
 
Bidang  :
G1-B-B04 (Kerja am bangunan)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 23-09-2020
Tutup: 05-10-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
3 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN SATU (1) SET OT LIGHT DAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM ELEKTRIKAL DEWAN BEDAH NO.2 BANGUNAN OBSTETRIK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/9/2020(70)

Maklumat Tambahan: TARAF : BUMIPUTERA

KOD BIDANG :CIDB GRED G2 SEHINGGA G3, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN E04 ATAU E11

LAWATAN TAPAK : 28 SEPTEMBER 2020 (ISNIN) JAM 10.00 PAGI DI BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN

(SILA RUJUK SYARAT DI PERENGGAN 3 DAN 4)

SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

1. Petender yang hendak menyertai tawaran ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Kiriman Wang atau Bank Draf atau Wang Pos atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Dokumen tawaran yang telah dibeli akan dihantar melalui emel petender yang telah didaftarkan di dalam sistem iPerolehan PPUM.

3. Petender dikehendaki mematuhi perkara-perkara berikut bagi melancarkan sesi lawatan tapak ini:

3.1 Sila hadir sekurang-kurangnya 15 minit awal daripada masa yang dijadualkan;

3.2 Setiap syarikat hanya boleh diwakili oleh dua (2) orang sahaja ;

3.3 Dikehendaki mematuhi Prosedur Standard Operasi (SOP) selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang sedang berkuatkuasa. Setiap wakil syarikat dikehendaki melengkapkan visa kemasukan sepertimana di http://visa.ummc.edu.my/languageselect.asp?kod_jeniscontact=vendor&page=1 sebelum menghadirkan diri di lokasi yang ditetapkan;

3.4 Pihak Urus setia berhak menghalang kemasukan mana-mana wakil syarikat yang gagal mematuhi SOP;

3.5 Hanya PENAMA di dalam Perakuan Pendaftaran kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sahaja dibenarkan menghadiri sesi lawatan tapak. Walau bagaimananapun, mana-mana individu yang bukan penama dibenarkan hadir dengan menggunakan surat wakil yang ditandatangani oleh penama/pemilik syarikat yang sah; dan

3.6 Dikehendaki membawa Kad Pengenalan, Cop Syarikat serta Sijil Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempoh laku/berkuatkuasa.

4. Dokumen tawaran ini hanya akan dijual kepada mana-mana petender yang telah selesai menghadiri lawatan tapak di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

5. Petender dikehendaki mematuhi semua arahan sepertimana di atas. Sebarang pelanggaran arahan yang dilakukan secara sengaja mahupun tidak sengaja pihak urusetia berhak melarang tuan/puan menyertai sesi lawatan tapak ini. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Zaili bin Matuju di alamat e-mel : zaili@ummc.edu.my atau Hasmawati binti Mohd Yusoff di alamat e-mel hasmawatimy@ummc.edu.my atau di talian 03-79493367/2208. Sila beri maklum balas ke atas e-mel ini untuk tujuan pengesahan kehadiran tuan/puan ke sesi lawatan tapak berserta senarai nama wakil syarikat yang bakal hadir.


6. Dokumen Tawaran WAJIB dilengkapkan secara atas talian (online) dan dihantar sebelum atau pada hari Isnin, 12 Oktober 2020 jam 12.00 tengah hari dan Tawaran yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.


 
Bidang  :
G2 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
G2 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik)
G3 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
G3 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 21-09-2020
Tutup: 12-10-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
4 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN SERTA INSTRUMENT PLACEMENT BAGI UJIAN SEROLOGI HERPES SIMPLEX VIRUS, EASLES, MUMOS, EPSTEIN BARR VIRUS, VARICELLA ZOSTER VIRUS DAN PARVO VIRUS B19

No Rujukan: S/921/9/2020/2022(6)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101
Taraf : TERBUKA.
Harga : RM 20.00
Kategori : Bekalan
Buka: 21-09-2020
Tutup: 05-10-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
5 SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SEMBILAN (9) UNIT CHILLER JENAMA YORK

No Rujukan: S/1703/9/2020/2022(67)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 21-09-2020
Tutup: 05-10-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
6 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN DAN MENGHANTAR GAS LIQUID NITROGEN

No Rujukan: S/1126/9/2020/2023(1)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Bekalan
Buka: 21-09-2020
Tutup: 05-10-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
7 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN ENAM (6) UNIT " ULTRASOUND SCANNER" JENAMA MINDRAY

No Rujukan: S/1703/9/2020/2023(65)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 21-09-2020
Tutup: 05-10-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN SATU (1) UNIT EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE MYOCARDIAL REVASCULARIZATION (ESMR)

No Rujukan: T/1703/9/2020/2023(14)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 25-09-2020
Tutup: 19-10-2020 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunTarikh Keterangan Lampiran
April
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 4.2020 PADA 22 APRIL 2020
Update on: 22/4/2020
Lampiran
June
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 6. 2020 PADA 24 JUN 2020
Update on: 24/6/2020
Lampiran
May
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 5.2020 PADA 18 MEI 2020
Update on: 18/5/2020
Lampiran
May
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 7.2020 PADA 14 MEI 2020
Update on: 14/5/2020
Lampiran
April
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 5.2020 PADA 17 APRIL 2020
Update on: 17/4/2020
Lampiran
March
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 4.2020 PADA 23 MAC 2020
Update on: 23/3/2020
Lampiran
February
2020
KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA BIL. 3/2020 PADA : 26 FEBRUARI 2020
Update on: 26/2/2020
Lampiran
February
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JKS BIL.2_2020 PADA 12 FEBRUARI 2020
Update on: 12/2/2020
Lampiran
January
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD LP BIL. 2_2020 PADA 28 JANUARI 2020
Update on: 28/1/2020
Lampiran
December
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.1_2020 PADA 18 DISEMBER 2019
Update on: 18/12/2019
Lampiran
January
2020
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.1_2020 PADA 21 JANUARI 2020
Update on: 21/1/2020
Lampiran
December
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.11_2019 PADA 18 DISEMBER 2019
Update on: 18/12/2019
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
May
2020
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 28/5/2020
 
Dokumen: Lampiran
May
2020
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 28/5/2020
 
Dokumen: Lampiran
April
2019
 NOTIS MAKLUMAN - PERATURAN PENGAMBILAN SURAT SETUJU TERIMA (SST) DAN KONTRAK PEROLEHAN
 Update on: 25/4/2019
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK 2017
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK 2018
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran
November
2017
 PEMAKLUMAN PELEPASAN DARI MEMBAYAR GST
 Update on: 24/11/2017
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)