25 September 2022
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman :
NOTIS RALAT TAWARAN

NOTIS RALAT TAWARAN


Adalah dimaklumkan bahawa terdapat pindaan pada syarat utama untuk Tawaran Bagi Membekal Bekalan Pelbagai Dressing, Rujukan Tawaran: T/1120/9/2022/2025(3) yang telah diiklankan pada 8 September 2022 melalui Akhbar Berita Harian iaitu:

Harga Dokumen: RM150.00 [Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf/Kad Kredit/Kad Debit/eWallet (QR Pay, Grab Pay, Touch & Go dan lain-lain].


PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN)

- RUJUK PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN).

MAKLUMAN TERKINI

MAKLUMAN TERKINI

 

BERKUATKUASA MULAI 1 JULAI 2022, SEMUA SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN SISTEM IPEROLEHAN HENDAKLAH MEMUAT NAIK:

I)         SIJIL-SIJIL YANG DIDAFTARKAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MoF), SIJIL LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI MALAYSIA (CIDB), PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) DAN LAIN-LAIN DOKUMEN BERKAITAN TELAH DISAHKAN BENAR OLEH PENGARAH SYARIKAT/ EKSEKUTIF SYARIKAT/ SETIAUSAHA  SYARIKAT/ KETUA KAMPUNG/ PENGHULU/ PEGAWAI DAERAH ATAU PEGAWAI KERAJAAN KELAS A.

II)            MANAKALA, PENYATA BANK PERLU DISAHKAN BENAR OLEH PIHAK BANK BERKENAAN. 

 


TATACARA PENGHANTARAN TAWARAN

PPUM telah mewajibkan penghantaran tawaran secara atas talian (Online) melalui Sistem iPerolehan sepenuhnya berkuat kuasa serta merta yang melibatkan iklan tawaran yang dikeluarkan mulai 18 Ogos 2020.Oleh yang demikian, urusan penghantaran salinan tawaran yang dilaksanakan sebelum ini turut dihentikan berkuatkuasa serta-merta.


Pengecualian ke atas arahan ini hanya melibatkan perolehan yang dilaksanakan secara manual.


PEMAKLUMAN PELAKSANAAN PROGRAM PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION FOR GROWING ENTREPRENEURS (PROTEGE) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

Sila klik-Lampiran-untuk maklumat lanjut.# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN ALAT GANTI PELAYAN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/9/2022(24)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210102 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 23-09-2022
Tutup: 07-10-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT ULTRASOUND SCANNER, MUSCULOSKELETAL (MSK) DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/9/2022(23)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 23-09-2022
Tutup: 07-10-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
3 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN TIGA (3) UNIT GENERAL X-RAY, C-ARM JENAMA GE DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/9/2022/2024(26)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 23-09-2022
Tutup: 07-10-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
4 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENGIKLANAN TENDER PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA MELALUI MEDIA CETAK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

No Rujukan: S/1503/9/2022/2024(10)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 222002 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 23-09-2022
Tutup: 07-10-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
5 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN MENAIK TARAF INFRASTRUKTUR DI BANGUNAN ANJUNG PUTERI, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/9/2022(21)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 28 September 2022 (10.00 pagi)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
7) Dokumen sebut harga akan dijual selepas sesi lawatan tapak berakhir sehingga jam 4.30 petang. Manakala bagi hari berikutnya, dokumen sebut
harga akan dijual mulai jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan

 
Bidang  :
G3-B-B04 (Kerja am bangunan) Atau
G3-B-B10 (Pemasangan paip air dalaman) Atau
G3-B-B28 (Kerja ubahsuai) Atau
G3-B-B14 (Kerja cat)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 23-09-2022
Tutup: 07-10-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNA HABIS UNTUK PEMBEDAHAN NEURO

No Rujukan: T/1121/9/2022/2025(5)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Bekalan
Buka: 22-09-2022
Tutup: 13-10-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN DRESSING, DISPOSABLE DRAPE,LIQUID FOR WASHER DISINFECTANT AND SWIVEL TRACHEOSTOMY MASK

No Rujukan: T/1120/9/2022/2025(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 300.00
Kategori : Bekalan
Buka: 22-09-2022
Tutup: 13-10-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN GUNAHABIS OPTIFLOW, SENSOR ADHESIVE FOR NEONATE DAN INTRACRANIAL PRESSURE CATHETER (ICP)SET

No Rujukan: T/1121/9/2022/2024(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-09-2022
Tutup: 29-09-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PELBAGAI GUNA PENGIMEJAN

No Rujukan: T/792/9/2022/2025(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 250.00
Kategori : Bekalan
Buka: 22-09-2022
Tutup: 13-10-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PELBAGAI DRESSING

No Rujukan: T/1120/9/2022/2025(3)

Maklumat Tambahan:
NOTIS RALAT TAWARAN

Adalah dimaklumkan bahawa terdapat pindaan pada syarat utama bagi Tawaran Bagi Membekal Bekalan Pelbagai Dressing ; Rujukan Tawaran: T/1120/9/2022/2025(3) yang telah diiklankan pada 8 September 2022 melalui Akhbar Berita harian iaitu:-

Harga Dokumen :

RM150.00 (WANG POS/KIRIMAN WANG/BANK DRAF/KAD KREDIT/ KAD DEBIT/EWALLET (QR PAY, GRAB PAY, TOUCH & GO DAN LAIN-LAIN)).

 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Bekalan
Buka: 08-09-2022
Tutup: 29-09-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunTarikh Keterangan Lampiran
April
2022
BIL.5 2022 KEPUTUSAN JAWATANKUASA SEBUT HARGA
Update on: 15/4/2022
Lampiran
April
2022
BIL 4. 2022 KEPUTUSAN JAWATANKUASA LEMBAGA PEROLEHAN
Update on: 27/4/2022
Lampiran
April
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 4 2022
Update on: 4/4/2022
Lampiran
March
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 3 2022
Update on: 16/3/2022
Lampiran
February
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 2 2022
Update on: 18/2/2022
Lampiran
January
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 1 2022
Update on: 25/1/2022
Lampiran
March
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 3 2022
Update on: 30/3/2022
Lampiran
February
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 2 2022
Update on: 23/2/2022
Lampiran
January
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 1 2022
Update on: 27/1/2022
Lampiran
December
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 13 2021 - 23122021
Update on: 23/12/2021
Lampiran
November
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 12 2021
Update on: 29/11/2021
Lampiran
October
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 11 2021
Update on: 28/10/2021
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
June
2021
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
June
2021
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)