6 Mei 2021
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman :
PEMAKLUMAN PELAKSANAAN PROGRAM PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION FOR GROWING ENTREPRENEURS (PROTÉGÉ) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

Sila klik-Lampiran- untuk maklumat lanjut.

NOTIS PEMAKLUMAN KAEDAH BAYARAN

NOTIS PEMAKLUMAN KAEDAH BAYARAN

 

 

            Tuan/Puan,

 

Dimaklumkan bahawa mulai 29 Mac 2021 (Isnin), kaunter Jabatan Perolehan PPUM menerima kaedah bayaran berikut bagi pembayaran pendaftaran syarikat, pembelian dokumen tender/sebut harga dan bayaran denda :

 

 

BIL.

KAEDAH BAYARAN

1.

KAD KREDIT

2.

KAD DEBIT

3.

eWALLET (QR PAY, GRAB PAY, TOUCH & GO DAN LAIN-LAIN

 

 

 

Sekian, terima kasih dan harap maklum.

 

 

 

SUHAILAWATI BINTI GHAZALI

KETUA

JABATAN PEROLEHAN

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

 


TATACARA PENGHANTARAN TAWARAN

PPUM telah mewajibkan penghantaran tawaran secara atas talian (Online) melalui Sistem iPerolehan sepenuhnya berkuat kuasa serta merta yang melibatkan iklan tawaran yang dikeluarkan mulai 18 Ogos 2020.Oleh yang demikian, urusan penghantaran salinan tawaran yang dilaksanakan sebelum ini turut dihentikan berkuatkuasa serta-merta.

 

Pengecualian ke atas arahan ini hanya melibatkan perolehan yang dilaksanakan secara manual. 
Prosedur Pendaftaran iPerolehan:

Petender yang hendak menyertai tawaran DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan membawa bersama dokumen berikut:

i) Kiriman Wang atau Bank Draf sebanyak RM20.00 atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

ii) Syarikat hendaklah membawa Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya.

Sebarang Pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan di Talian:  03-79492010

# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA BAGI PENJUALAN SATU (1) UNIT FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY SYSTEM WITH ATTACHED STEREOTACTIC BIOPSY SYSTEM YANG TELAH DILUPUSKAN OLEH PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM) TERMASUK KERJA-KERJA MENANGGAL (DISMANTLE), PENGANGKUTAN, PEMBERSIHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/L/5/2021(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221901
050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 0.00
Kategori : Peralatan
Buka: 05-05-2021
Tutup: 18-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN ICT

No Rujukan: S/1/5/2021(17)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210101
210107
210100
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 03-05-2021
Tutup: 18-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
3 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU (1) UNIT AUTOMATED NUCLEIC ACID EXTRACTION SYSTEM

No Rujukan: S/1/5/2021(16)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060500
060501
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 03-05-2021
Tutup: 18-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
4 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU (1) UNIT PULMONARY FUNCTION TEST EQUIPMENT

No Rujukan: S/1/5/2021(15)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 03-05-2021
Tutup: 18-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
5 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH TIGA PULUH LIMA (35) UNIT PENAPIS UDARA JENIS HEPA MUDAH ALIH

No Rujukan: S/1/4/2021(13)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 020301
020302
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 30-04-2021
Tutup: 18-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
6 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PENAPISAN AIR DI KAWASAN PENCUCIAN KRITIKAL

No Rujukan: S/1/4/2021(11)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK
4 MEI 2021, MASA 10.00 PAGI, BILIK MUZAKARAH, JABAT PEROLEHAN
(TIDAK DIWAJIBKAN
 
Bidang  :
G1-B-B10 (Pemasangan paip air dalaman)
G1-CE-CE21 (Kerja-kerja am kejuruteraan awam)
G1-CE-CE20 (Sistem bekalan air)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 30-04-2021
Tutup: 18-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
7 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA UNTUK SISTEM AUTOMASI DAN KAWAL SELIA BANGUNAN (B.A.S) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

No Rujukan: S/1803/3/2021/2023(24)

Maklumat Tambahan: TARAF : TERBUKA
BIDANG : CIDB GRED G2 SEHINGGA G5, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN E03 ATAU M04

1. Hanya PENAMA di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) / Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan PENAMA yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat SAHAJA yang boleh menghadiri sesi Taklimat / Lawatan Tapak. Penyebut harga tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang dibenarkan dalam sijil.

2. Syarikat boleh melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan yang dinyatakan dalam dokumen sebut harga berkenaan pada 22 April 2021 (Khamis) Jabatan Perolehan jam 10.00 pagi (tidak wajib). Amalan penjarakan penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan.
 
Bidang  :
G5 (Elektrikal)-ME-E03 (Sistem automasi bangunan)
G4 (Elektrikal)-ME-E03 (Sistem automasi bangunan)
G3 (Elektrikal)-ME-E03 (Sistem automasi bangunan)
G2 (Elektrikal)-ME-E03 (Sistem automasi bangunan)
G2 (Elektrikal)-ME-M04 (Sistem automasi bangunan)
G3 (Elektrikal)-ME-M04 (Sistem automasi bangunan)
G4 (Elektrikal)-ME-M04 (Sistem automasi bangunan)
G5 (Elektrikal)-ME-M04 (Sistem automasi bangunan)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 19-04-2021
Tutup: 06-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
8 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PERALATAN AUDIO VISUAL BAGI BILIK MESYUARAT DAN SET MOBILE MULTIMEDIA

No Rujukan: S/1/4/2021(9)

Maklumat Tambahan: Lawatan Tapak Pada 22 April 2021, Masa 10.00 Pagi, Bilik Muzakarah, jabatan Perolehan (TIDAK DIWAJIBKAN)
 
Bidang  : 210101
210108
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 19-04-2021
Tutup: 06-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
9 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN UNTUK JANA KUASA ELEKTRIK TUNGGU SEDIA DI SEMUA PENCAWANG ELEKTRIK, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/4/2021/2023(21)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang :
1) 220503 - Perkakas/Sistem Elektrik; dan
2) Gred G2 (Elektrikal), Kategori ME, Pengkhususan E32

Lawatan Tapak Tidak Diwajibkan.
Walau bagaimanapun, satu sesi taklimat dan Lawatan Tapak akan diadakan pada 23 April 2021 (Jumaat jam 10.00 pagi) bertempat di Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan kepada syarikat yang berminat untuk menyertai. Amalan penjarakan, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu diteruskan.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi Mohd Hafiz bin Amin di alamat e-mel : mhafiz@ummc.edu.my atau Anita binti Adam di alamat e-mel anitaadam@ummc.edu.my atau di talian 03-79493729/2208.


 
Bidang  : 220503
G2 (Elektrikal)-ME-E32 (Janakuasa Voltan Rendah)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 19-04-2021
Tutup: 06-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN CADANGAN PENGGANTIAN SISTEM PANEL KEBAKARAN TERMASUK MEREKABENTUK, MENAMBAHBAIK, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI TERIMA DAN MENTAULIAH DI KOMPLEKS KESIHATAN WANITA DAN KANAK-KANAK, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

No Rujukan: T/1803/4/2021(5)

Maklumat Tambahan: TARAF : TERBUKA

BIDANG : CIDB GRED G3, KATEGORI ME,PENGKHUSUSAN M02

LAWATAN TAPAK : 3 MEI 2021 (ISNIN), JAM 10.00, PAGI DI BILIK MUZAKARAH,JABATAN PEROLEHAN, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

Petender adalah DIWAJIBKAN untuk mengemukakan sijil-sijil berikut yang masih sah tempohnya untuk
semakan sebelum membeli dokumen tawaran.
1. Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
(SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

2. Hanya PENAMA di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) / Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) SAHAJA yang boleh menghadiri sesi taklimat / lawatan tapak dan tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang dibenarkan dalam sijil.

3. Sebarang pengesahan kehadiran lawatan tapak bagi tawaran Bil.3 hendaklah dimaklumkan kepada pihak Urusetia Jabatan Perolehan selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh lawatan tapak diadakan. Sila hubungi dengan kadar segera pegawai yang ditugaskan sepertimana berikut :-

3.1 Encik Mohd Ibrahem bin Mohamad Jumangen, e-mel: ibrahem@ummc.edu.my di talian 03 79492692; atau

3.2 Encik Zaili bin Matuju , e-mel : zaili@ummc.edu.my di talian 03-79493367

3.3 Sila bawa bersama:

a) Kad Pengenalan
b) Cop Syarikat
c) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) (masih SAH tempoh laku/berkuat kuasa) Petender yang menghadiri sesi lawatan tapak dikehendaki mematuhi Prosedur Operasi Standard yang ditetapkan selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).
 
Bidang  :
G3-ME-M02 (Sistem pencegah dan perlindungan kebakaran)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 26-04-2021
Tutup: 25-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN DISPOSABLE BLADELESS TROCARS

No Rujukan: T/1121/4/2021/2023(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 26-04-2021
Tutup: 18-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN DUA (2) UNIT COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) SCANNER SYSTEM JENAMA SIEMENS

No Rujukan: T/1703/4/2021/2023(7)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 26-04-2021
Tutup: 18-05-2021 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunTarikh Keterangan Lampiran
March
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 3 PADA 25 MAC 2021
Update on: 25/3/2021
Lampiran
February
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 2 PADA 24 FEBRUARI 2021
Update on: 24/2/2021
Lampiran
February
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 2 PADA 24 FEBRUARI 2021
Update on: 24/2/2021
Lampiran
March
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA KHAS BIL 3 PADA 11 MAC 2021
Update on: 11/3/2021
Lampiran
March
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 5 PADA 25 MAC 2021
Update on: 25/3/2021
Lampiran
March
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 4PADA 17 MAC 2021
Update on: 17/3/2021
Lampiran
February
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 2 PADA 17 FEBRUARI 2021
Update on: 17/2/2021
Lampiran
January
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 1 PADA 13 JANUARI 2021
Update on: 13/1/2021
Lampiran
January
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 1 PADA 27 JANUARI 2021
Update on: 27/1/2021
Lampiran
December
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD LEMBAGA PEROLEHAN BIL 12 PADA 24 DISEMBER 2020
Update on: 24/12/2020
Lampiran
December
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 17 PADA 16 DISEMBER 2020
Update on: 16/12/2020
Lampiran
December
2020
KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL 16 (KHAS) PADA 04 DISEMBER 2020
Update on: 4/12/2020
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
May
2020
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 28/5/2020
 
Dokumen: Lampiran
May
2020
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 28/5/2020
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)