16 Oktober 2019
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman

PERATURAN PENGAMBILAN SURAT SETUJU TERIMA (SST) DAN KONTRAK PEROLEHAN
-

1 - Prosedur Pendaftaran iPerolehan:

Petender yang hendak menyertai tawaran DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama di dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan membawa bersama dokumen berikut:

i) Kiriman Wang atau Bank Draf sebanyak RM20.00 atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

ii) Syarikat hendaklah membawa Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh lakunya.

2) - Sebarang Pertanyaan dan Aduan, Sila hubungi Jabatan Perolehan di Talian:   03-79492010

-Boleh juga diemelkan kepada: perolehan@ummc.edu.my

# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT RADIOLOGI (CENTRICITY RIS-I V 5.0) PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM (CENTRICITY PACS V 4.0) DAN VENDOR NEUTRAL ARCHIVE (VNA EA V 4.0) UNTUK TEMPOH TIGA (3) BULAN

No Rujukan: S/1053/10/2019(59)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210104
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 09-10-2019
Tutup: 16-10-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
2 SEBUT HARGA BAGI KERJA KERJA PEMBAIKAN LIF NO. 8 DI BANGUNAN MENARA SELATAN

No Rujukan: S/1803/10/2019(58)

Maklumat Tambahan: Taraf : TERBUKA

Bidang : CIDB GRED G1 KE ATAS, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN M03

Lawatan Tapak : WAJIB 17 OKTOBER 2019 (KHAMIS), BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN (02.30 PETANG)

Tarikh Tutup : 31 OKTOBER 2019 @ 12 TENGAHARI

Harga Dokumen : RM20.00 – (WANG POS/KIRIMAN WANG / BANK DRAFT)
 
Bidang  :
G1-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G2-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G3-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G4-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G5-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G6-ME-M03 (Lif dan eskalator)
G7-ME-M03 (Lif dan eskalator)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 09-10-2019
Tutup: 31-10-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
3 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN QUALITY ASSURANCE PROGRAM

No Rujukan: S/1123/10/2019(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Bekalan
Buka: 09-10-2019
Tutup: 24-10-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
4 SEBUT HARGA BAGI PEROLEHAN ALAT GANTI SATU (1) UNIT "EC LASER VISULAS 532S" UNTUK PERALATAN "OPHTHALMIC LASER PHOTOCOAGULATION SYSTEM" JENAMA CARL ZEISS

No Rujukan: S/1703/10/2019/2020(52)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 09-10-2019
Tutup: 24-10-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
5 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN VENTILATOR, NON INVASIVE JENAMA PHILIPS RESPIRONICS

No Rujukan: S/1703/10/2019/2022(53)

Maklumat Tambahan: Sebut harga ini telah diiklankan dua (2) kali.
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 09-10-2019
Tutup: 24-10-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
6 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN LIMA (5) UNIT AUTOMATED BLOOD COMPONENT PROCESSING MACHINE, EMPAT BELAS (14) UNIT BLOOD MIXER DAN SATU (1) UNIT APHERESIS SYSTEM

No Rujukan: S/1703/10/2019/2022(54)

Maklumat Tambahan: Sebut harga ini telah diiklankan dua (2) kali.
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 09-10-2019
Tutup: 24-10-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
7 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN VENTILATOR, INTENSIVE CARE JENAMA PURITAN BANNETT

No Rujukan: S/1703/10/2019/2022(55)

Maklumat Tambahan: Sebut harga ini telah diiklankan dua (2) kali.
 
Bidang  : 220601
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 09-10-2019
Tutup: 24-10-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
8 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN DUA (2) UNIT STORAN 3PAR

No Rujukan: S/1703/10/2019/2021(51)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 210102
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 09-10-2019
Tutup: 24-10-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
9 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN INDOOR PLANT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

No Rujukan: S/1503/10/2019/2021(56)

Maklumat Tambahan: Taraf : BUMIPUTERA

Bidang : 070201 ATAU 070303

Lawatan Tapak : WAJIB 15 OKTOBER 2019 (SELASA), BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN (10.00 PAGI)

Tarikh Tutup : 31 OKTOBER 2019 @ 12 TENGAHARI

Harga Dokumen : RM20.00 – (WANG POS/KIRIMAN WANG / BANK DRAFT)
 
Bidang  : 070303
070201
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 09-10-2019
Tutup: 31-10-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
10 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN AKUARIUM DAN KOLAM BUATAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

No Rujukan: S/1503/10/2019/2021(57)

Maklumat Tambahan: Taraf : BUMIPUTERA

Bidang : 070301 ATAU 070302 ATAU 070303

Lawatan Tapak : WAJIB 15 OKTOBER 2019 (SELASA), BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN (10.00 PAGI)

Tarikh Tutup : 31 OKTOBER 2019 @ 12 TENGAHARI

Harga Dokumen : RM20.00 – (WANG POS/KIRIMAN WANG / BANK DRAFT)
 
Bidang  : 070302
070303
070301
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 09-10-2019
Tutup: 31-10-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
11 SEBUT HARGA BAGI CADANGAN PENAMBAHBAIKAN LALUAN PEJALAN KAKI DARI MENARA TIMUR KE SURAU AD DEENIAH

No Rujukan: S/1803/10/2019(60)

Maklumat Tambahan: Taraf : TERBUKA

Bidang : CIDB GRED G1 DAN G2, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04

Lawatan Tapak : WAJIB 17 OKTOBER 2019 (KHAMIS), BILIK MUZAKARAH, JABATAN PEROLEHAN (10.00 PAGI)

Tarikh Tutup : 31 OKTOBER 2019 @ 12 TENGAHARI

Harga Dokumen : RM50.00 – (WANG POS/KIRIMAN WANG / BANK DRAFT)
 
Bidang  :
G1-B-B04 (Kerja am bangunan)
G2-B-B04 (Kerja am bangunan)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 09-10-2019
Tutup: 31-10-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunSYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI:
1. Dokumen sebut harga/Tender akan dijual bermula pada dari Tarikh Iklan Dibuka dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

2. Penyebut harga diwajibkan mengemukakan Sijil Pendaftaran Yang Asal & Salinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semasa membeli dokumen tawaran.

3. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga/ Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran.

4. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL CORONARY ANGIOPLASTY (PTCA), CARDIAC CATHETERISATION, CORONARY ANGIOGRAM AND VALVULOPLASTY (2)

No Rujukan: T/897/9/2019/2021(3)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 26-09-2019
Tutup: 18-10-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN DIAGNOSTIC CARDIAC CATHETERISATION

No Rujukan: T/897/9/2019/2021(4)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 26-09-2019
Tutup: 18-10-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN ALCOHOLIC HAND RUB

No Rujukan: T/885/10/2019/2022(15)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050202
050201
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Bekalan
Buka: 10-10-2019
Tutup: 04-11-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI MEMBEKAL BEKALAN REAGEN DAN PERALATAN SECARA SEWAAN BAGI UJIAN MOLECULAR REAGENT FOR VIRAL HEPATITIS B & C AND CYTOMEGALOVIRUS

No Rujukan: T/921/9/2019/2022(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 221508
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Bekalan
Buka: 26-09-2019
Tutup: 18-10-2019 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunSYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI:
1. Dokumen sebut harga/Tender akan dijual bermula pada dari Tarikh Iklan Dibuka dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf atas nama Pusat Perubatan Universiti Malaya yang tidak akan dikembalikan.

2. Penyebut harga diwajibkan mengemukakan Sijil Pendaftaran Yang Asal & Salinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan semasa membeli dokumen tawaran.

3. Tawaran yang telah lengkap diisi, Wajib dicetak (1 salinan sahaja) dan dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang berlakri dan dihantar secara serahan tangan ke dalam peti Sebutharga/ Tender sebelum atau pada pukul 12.00 tengahari pada tarikh tutup tawaran. Sila tuliskan rujukan tawaran di bahagian kiri sampul tawaran.

4. Sebarang pertanyaan sila hubungi Jabatan Perolehan Ditalian 03-7949 2010

Tarikh Keterangan Lampiran
July
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.11_2019 PADA 24 JULAI 2019
Update on: 24/7/2019
Lampiran
July
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.5_2019 PADA 18 JULAI 2019
Update on: 18/7/2019
Lampiran
June
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.10_2019 PADA 28 JUN 2019
Update on: 28/6/2019
Lampiran
May
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.9_2019 PADA 16 MEI 2019
Update on: 16/5/2019
Lampiran
May
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.8_2019 PADA 13 MEI 2019
Update on: 13/5/2019
Lampiran
April
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.7_2019 PADA 23 APRIL 2019
Update on: 23/4/2019
Lampiran
April
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.6_2019 PADA 8 APRIL 2019
Update on: 8/4/2019
Lampiran
May
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.4_2019 PADA 29 MEI 2019
Update on: 29/5/2019
Lampiran
April
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.3_2019 PADA 29 APRIL 2019
Update on: 29/4/2019
Lampiran
March
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.2_2019 PADA 25 MAC 2019
Update on: 25/3/2019
Lampiran
February
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN PPUM BIL.1_2019 PADA 11 FEBRUARI 2019
Update on: 11/2/2019
Lampiran
March
2019
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA BIL.5_2019 PADA 13 MAC 2019
Update on: 13/3/2019
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
April
2019
 NOTIS MAKLUMAN - PERATURAN PENGAMBILAN SURAT SETUJU TERIMA (SST) DAN KONTRAK PEROLEHAN
 Update on: 25/4/2019
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK 2017
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK 2018
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran
August
2018
 BORANG TUNTUTAN PEMBAYARAN RUNCIT 2018
 Update on: 6/8/2018
 
Dokumen: Lampiran


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)