13 Ogos 2022
   
 
  Sila Masuk ID Pengguna
dan Katalaluan Anda
 
 
 
  Lupa ID Pengguna/ Katalaluan?
   
   
   
   
Makluman :
PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN)

- RUJUK PANDUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL (SISTEM IPEROLEHAN).

MAKLUMAN TERKINI

MAKLUMAN TERKINI

 

BERKUATKUASA MULAI 1 JULAI 2022, SEMUA SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN SISTEM IPEROLEHAN HENDAKLAH MEMUAT NAIK:

I)         SIJIL-SIJIL YANG DIDAFTARKAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MoF), SIJIL LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI MALAYSIA (CIDB), PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) DAN LAIN-LAIN DOKUMEN BERKAITAN TELAH DISAHKAN BENAR OLEH PENGARAH SYARIKAT/ EKSEKUTIF SYARIKAT/ SETIAUSAHA  SYARIKAT/ KETUA KAMPUNG/ PENGHULU/ PEGAWAI DAERAH ATAU PEGAWAI KERAJAAN KELAS A.

II)            MANAKALA, PENYATA BANK PERLU DISAHKAN BENAR OLEH PIHAK BANK BERKENAAN. 

 


TATACARA PENGHANTARAN TAWARAN

PPUM telah mewajibkan penghantaran tawaran secara atas talian (Online) melalui Sistem iPerolehan sepenuhnya berkuat kuasa serta merta yang melibatkan iklan tawaran yang dikeluarkan mulai 18 Ogos 2020.Oleh yang demikian, urusan penghantaran salinan tawaran yang dilaksanakan sebelum ini turut dihentikan berkuatkuasa serta-merta.


Pengecualian ke atas arahan ini hanya melibatkan perolehan yang dilaksanakan secara manual.


PEMAKLUMAN PELAKSANAAN PROGRAM PROFESSIONAL TRAINING AND EDUCATION FOR GROWING ENTREPRENEURS (PROTEGE) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

Sila klik-Lampiran-untuk maklumat lanjut.# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
1 SEBUT HARGA SEWAAN RUANG NIAGA PERNIAGAAN AKSESORI GAJET DAN KOMPUTER DI LOT RETAIL 7, ARAS BAWAH, BANGUNAN PLAZA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: S/1503/8/2022/2025(4)

Maklumat Tambahan: SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

1. Penyebut harga yang hendak menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf / Kad Kredit / Kad Debit/ eWallet (QRPay, GrabPay, Touch & Go dan Lain-Lain) atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Taklimat dan lawatan tapak (Diwajibkan) akan diadakan Khamis, 18 Ogos 2022), jam 9.00 pagi bertempat di Dewan Pulasari, Tingkat 2, Bangunan RUKA, PPUM.

3. Sebarang pertanyaan berhubung lawatan tapak, sila hubungi Puan Norhafiza binti Md Daud di alamat e-mel: norhafiza@ummc.edu.my atau di talian 03 7949 4001.

4. Dokumen tawaran akan dijual mulai hari Khamis, 18 Ogos 2022 dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Kiriman Wang / Bank Draf / Wang Pos / Kad Kredit / Kad Debit / eWallet (QRPay, GrabPay, Touch & Go Dan Lain-Lain) atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan.

5. Penyebut harga diwajibkan membawa USB Flash Drive semasa membeli dokumen.

6. Penyebut harga DIWAJIBKAN untuk mengemukakan Sijil Pendaftaran Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang masih sah tempohnya untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga.

7. Dokumen tawaran yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Jabatan Perolehan sebelum atau pada Khamis, 25 Ogos 2022, jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan. Dokumen yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.

 
Bidang  :
Taraf : TERBUKA ATAU SSM
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Petender diwajibkan membawa USB Flash Drive semasa membeli dokumen tawaran.
2 SEBUT HARGA BAGI SEWAAN RUANG NIAGA PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI DI LOT RETAIL 6, ARAS BAWAH, BANGUNAN PLAZA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: S/1503/8/2022/2025(3)

Maklumat Tambahan: SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

1. Penyebut harga yang hendak menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf / Kad Kredit / Kad Debit/ eWallet (QRPay, GrabPay, Touch & Go dan Lain-Lain) atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Taklimat dan lawatan tapak (Diwajibkan) akan diadakan Khamis, 18 Ogos 2022), jam 9.00 pagi bertempat di Dewan Pulasari, Tingkat 2, Bangunan RUKA, PPUM.

3. Sebarang pertanyaan berhubung lawatan tapak, sila hubungi Puan Norhafiza binti Md Daud di alamat e-mel: norhafiza@ummc.edu.my atau di talian 03 7949 4001.

4. Dokumen tawaran akan dijual mulai hari Khamis, 18 Ogos 2022 dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Kiriman Wang / Bank Draf / Wang Pos / Kad Kredit / Kad Debit / eWallet (QRPay, GrabPay, Touch & Go Dan Lain-Lain) atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan.

5. Penyebut harga diwajibkan membawa USB Flash Drive semasa membeli dokumen.

6. Penyebut harga DIWAJIBKAN untuk mengemukakan Sijil Pendaftaran Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang masih sah tempohnya untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga.

7. Dokumen tawaran yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Jabatan Perolehan sebelum atau pada Khamis, 25 Ogos 2022, jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan. Dokumen yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.


 
Bidang  :
Taraf : TERBUKA ATAU SSM
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Petender diwajibkan membawa USB Flash Drive semasa membeli dokumen tawaran.
3 SEBUT HARGA BAGI SEWAAN RUANG NIAGA PERNIAGAAN SERBANEKA FRANCAIS DI LOT RETAIL 4, ARAS BAWAH, BANGUNAN PLAZA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: S/1503/8/2022/2025(2)

Maklumat Tambahan: SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

1. Penyebut harga yang hendak menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf / Kad Kredit / Kad Debit/ eWallet (QRPay, GrabPay, Touch & Go dan Lain-Lain) atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Taklimat dan lawatan tapak (Diwajibkan) akan diadakan Khamis, 18 Ogos 2022), jam 9.00 pagi bertempat di Dewan Pulasari, Tingkat 2, Bangunan RUKA, PPUM.

3. Sebarang pertanyaan berhubung lawatan tapak, sila hubungi Puan Norhafiza binti Md Daud di alamat e-mel: norhafiza@ummc.edu.my atau di talian 03 7949 4001.

4. Dokumen tawaran akan dijual mulai hari Khamis, 18 Ogos 2022 dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Kiriman Wang / Bank Draf / Wang Pos / Kad Kredit / Kad Debit / eWallet (QRPay, GrabPay, Touch & Go Dan Lain-Lain) atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan.

5. Penyebut harga diwajibkan membawa USB Flash Drive semasa membeli dokumen.

6. Penyebut harga DIWAJIBKAN untuk mengemukakan Sijil Pendaftaran Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang masih sah tempohnya untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga.

7. Dokumen tawaran yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Jabatan Perolehan sebelum atau pada Khamis, 25 Ogos 2022, jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan. Dokumen yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan.

 
Bidang  :
Taraf : TERBUKA ATAU SSM
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Petender diwajibkan membawa USB Flash Drive semasa membeli dokumen tawaran.
4 SEBUT HARGA BAGI SEWAAN RUANG NIAGA PERNIAGAAN PERKHIDMATAN KURIER DI LOT RETAIL 2, ARAS BAWAH, BANGUNAN PLAZA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN

No Rujukan: S/1503/8/2022/2025(1)

Maklumat Tambahan: SYARAT-SYARAT YANG PERLU DIPATUHI :

1. Penyebut harga yang hendak menyertai sebut harga ini DIWAJIBKAN untuk mendaftar buat kali pertama dalam sistem iPerolehan PPUM terlebih dahulu dengan nilai pendaftaran sebanyak RM20.00 dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Bank Draf / Kad Kredit / Kad Debit/ eWallet (QRPay, GrabPay, Touch & Go dan Lain-Lain) atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA. Sila ke kaunter Jabatan Perolehan bagi urusan tersebut.

2. Taklimat dan lawatan tapak (Diwajibkan) akan diadakan Khamis, 18 Ogos 2022), jam 9.00 pagi bertempat di Dewan Pulasari, Tingkat 2, Bangunan RUKA, PPUM.

3. Sebarang pertanyaan berhubung lawatan tapak, sila hubungi Puan Norhafiza binti Md Daud di alamat e-mel: norhafiza@ummc.edu.my atau di talian 03 7949 4001.

4. Dokumen tawaran akan dijual mulai hari Khamis, 18 Ogos 2022 dari jam 8.00 pagi hingga 4.30 petang di Jabatan Perolehan dengan harga seperti dinyatakan dalam bentuk Kiriman Wang / Bank Draf / Wang Pos / Kad Kredit / Kad Debit / eWallet (QRPay, GrabPay, Touch & Go Dan Lain-Lain) atas nama PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA yang tidak akan dikembalikan.

5. Penyebut harga diwajibkan membawa USB Flash Drive semasa membeli dokumen.

6. Penyebut harga DIWAJIBKAN untuk mengemukakan Sijil Pendaftaran Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang masih sah tempohnya untuk semakan sebelum membeli dokumen sebut harga.

7. Dokumen tawaran yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Jabatan Perolehan sebelum atau pada Khamis, 25 Ogos 2022, jam 12.00 tengah hari mengikut jam di Jabatan Perolehan. Dokumen yang lewat dihantar tidak akan dipertimbangkan. 
Bidang  :
Taraf : TERBUKA ATAU SSM
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Petender diwajibkan membawa USB Flash Drive semasa membeli dokumen tawaran.
5 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT ELECTROCARDIOGRAPH (ECG) STRESS TEST SYSTEM DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/8/2022(16)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
6 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN DENGUE NS1 ANTIGEN AND IGM/IGG ANTIBODIES

No Rujukan: S/921/8/2022/2025(2)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 060101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
7 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN TUJUH (7) UNIT ULTRASOUND SCANNER JENAMA SAMSUNG DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/8/2022/2025(20)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
8 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT HEATER-COOLER DEVICE FOR CARDIOTHORACIC SURGERY DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/8/2022(15)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
9 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN TIGA BELAS (13) UNIT BLOOD MIXER, EMPAT (4) UNIT AUTOMATED BLOOD COMPONENT PROCESSING MACHINE DAN SATU (1) UNIT APHERESIS SYSTEM DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/8/2022/2024(21)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
10 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM RANGKAIAN TANPA WAYAR (WIFI) DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN

No Rujukan: S/1053/8/2022(8)

Maklumat Tambahan: Bumiputera sahaja.
 
Bidang  : 210101 Atau
210102 Atau
210103 Atau
210104 Atau
210105 Atau
210106 
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
11 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI DEWAN BEDAH CIGMIT, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

No Rujukan: S/1703/8/2022/2024(19)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  :
G2-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
12 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DUA PULUH SEMBILAN (29) UNIT VENTILATOR; INVASIVE AND NON INVASIVE JENAMA RESPIRONICS DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/8/2022/2025(22)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
13 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SATU (1) UNIT DIGITAL FLUOROSCOPY JENAMA SIEMENS DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1703/8/2022/2024(23)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 220601 Atau
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
14 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYEDIAAN MESIN DEPOSIT TUNAI (CDM) BAGI KUTIPAN TUNAI DAN IRINGAN KESELAMATAN KUTIPAN HASIL DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

No Rujukan: S/1503/7/2022/2024(9)

Maklumat Tambahan: Kod Bidang: 220801


LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Butiran Lawatan Tapak adalah seperti berikut:

Tarikh: 9 Ogos 2022 (Selasa)
Masa: 10.00 pagi
Lokasi: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.


Hanya PENAMA di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak. Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:

i) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dan kod bidang berkaitan dengan Kementerian Kewangan Malaysia (masih sah tempoh laku/berkuat kuasa)
ii) Kad Pengenalan
iii) Cop Syarikat 
Bidang  : 220801 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Perkhidmatan
Buka: 27-07-2022
Tutup: 16-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
15 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEREKA BENTUK, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA BELAS (12) UNIT SISTEM PENYAMAN UDARA DI TINGKAT 14, MENARA UTAMA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1803/8/2022(15)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 16 Ogos 2022 (12.00 tengahari)
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat.
4) Sijil Asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh.
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh.
6) Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PPK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.

 
Bidang  :
G1-ME-M01 (Sistem hawa dingin)
Taraf : BUMIPUTERA
Harga : RM 20.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
16 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL BEKALAN CATHETER CHEST TROCAR, MASK TRACHEOSTOMY SWIVEL AND FOLEY CATHETER

No Rujukan: S/1121/8/2022/2025(10)

Maklumat Tambahan:
 
Bidang  : 050301 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Bekalan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 25-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
17 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT LOW TEMPERATURE STERILIZER DI UNIT PEMBEKALAN ALAT STERIL (UPAS), PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.

No Rujukan: S/1/8/2022(14)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 16 Ogos 2022 (Selasa)
Masa: 10.30 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat
4) Sijil Kod Bidang Kementerian Kewangan Malaysia
 
Bidang  : 050101 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 50.00
Kategori : Peralatan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 30-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
18 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN DUA (2) UNIT BUGGY DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: S/1/8/2022(17)

Maklumat Tambahan: LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 16 Ogos 2022 (Selasa)
Masa: 09.30 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat
4) Sijil Kod Bidang Kementerian Kewangan Malaysia
 
Bidang  : 110106 
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 20.00
Kategori : Peralatan
Buka: 11-08-2022
Tutup: 30-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun# Tajuk Syarat Utama Tarikh Naskah Meja
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF SISTEM PENAPISAN AIR BERPUSAT DI TANGKI UTAMA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (KERJA-KERJA AWAM)

No Rujukan: T/1803/7/2022(6)

Maklumat Tambahan: CIDB GRED G3, KATEGORI B DAN CE, PENGKHUSUSAN B04 DAN B24 DAN CE01 DAN CE32

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 26 Julai 2022 (Selasa)
Masa: 10.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat
4) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang masih sah laku tempoh
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

*Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PKK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
 
Bidang  :
G3-B-B24 (Kerja penyelenggaraan bangunan) Dan
G3-B-B04 (Kerja am bangunan) Dan
G3-CE-CE01 (Pembinaan jalan dan pavemen) Dan
G3-CE-CE32 (Kerja penyelenggaraan kejuruteraan awam)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 150.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 21-07-2022
Tutup: 16-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIK TARAF SISTEM PENAPISAN AIR BERPUSAT DI TANGKI UTAMA, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (KERJA-KERJA ELEKTRIKAL)

No Rujukan: T/1803/7/2022(7)

Maklumat Tambahan: CIDB GRED G3 (ELEKTRIKAL) DAN KEATAS, KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN E11

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 26 Julai 2022 (Selasa)
Masa: 12.00 Tengahari
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat
4) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

*Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PKK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
 
Bidang  :
G3 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik) Atau
G4 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik) Atau
G5 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik) Atau
G6 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik) Atau
G7 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 100.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 21-07-2022
Tutup: 16-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turun
TAWARAN BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN OT LIGHT DAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM ELEKTRIK UNTUK TIGA (3) BUAH DEWAN BEDAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PEDIATRIK, PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

No Rujukan: T/1803/7/2022(5)

Maklumat Tambahan: GRED G4 (ELEKTRIKAL), KATEGORI ME, PENGKHUSUSAN E04 DAN E11

LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN

Lawatan Tapak adalah seperti berikut:-

Tarikh: 26 Julai 2022 (Selasa)
Masa: 11.00 Pagi
Tempat: Bilik Muzakarah, Jabatan Perolehan, PPUM.

Dokumen-dokumen yang perlu dibawa semasa lawatan tapak:-

1) Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
2) Kad Pengenalan
3) Cop Syarikat
4) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) yang masih sah laku tempoh
5) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang masih sah laku tempoh

*Hanya PENAMA yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam Sijil PKK & SPKK sahaja boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.
 
Bidang  :
G4 (Elektrikal)-ME-E04 (Pemasangan voltan rendah)
G4 (Elektrikal)-ME-E11 (Kerja am elektrik)
Taraf : TERBUKA
Harga : RM 200.00
Kategori : Kerja-Kerja
Buka: 21-07-2022
Tutup: 16-08-2022 
Masa: 12.00pm
          
Muat turunTarikh Keterangan Lampiran
April
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 4 2022
Update on: 4/4/2022
Lampiran
March
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 3 2022
Update on: 16/3/2022
Lampiran
February
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 2 2022
Update on: 18/2/2022
Lampiran
January
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATAN KUASA SEBUT HARGA BIL 1 2022
Update on: 25/1/2022
Lampiran
March
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 3 2022
Update on: 30/3/2022
Lampiran
February
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 2 2022
Update on: 23/2/2022
Lampiran
January
2022
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 1 2022
Update on: 27/1/2022
Lampiran
December
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 13 2021 - 23122021
Update on: 23/12/2021
Lampiran
November
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 12 2021
Update on: 29/11/2021
Lampiran
October
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 11 2021
Update on: 28/10/2021
Lampiran
September
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 10 2021
Update on: 29/9/2021
Lampiran
August
2021
KEPUTUSAN MUKTAMAD MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL 9 2021
Update on: 24/8/2021
Lampiran
Tarikh Keterangan Lampiran
June
2021
 BORANG PINDAAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELETRONIK (ELEKTRONIK FUND TRANSFER (EFT)
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
June
2021
 BORANG PENDAFTARAN MAKLUMAT PEMBAYARAN MELALUI PINDAHAN WANG SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT))
 Update on: 23/6/2021
 
Dokumen: Lampiran
SENARAI BIDAAN

# Tajuk Tawaran Kategori Status Tawaran
Tarikh Bidaan
Bidaan Terkini
Tiada Bidaan Aktif


Untuk Paparan Terbaik Sila Gunakan Pelayar Google Chrome Versi Terkini.
Sistem Ini Dibangunkan Oleh Jabatan Teknologi Maklumat Dengan Kerjasama Jabatan Perolehan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Versi : 2.00 (April 2015)